Descriere

Activitățile proiectului constau în organizarea unor întreceri de masă,pe mai multe categorii de vârstă, efectuarea sistematică a antrenamentelor, participarea la etapele superioare ale competițiilor interșcolare. Proiectul a dinamizat activitatea sportivă a gimnaziului,in special la nivelul claselor primare, făcându-l cunoscut în ţară, prin rezultatele deosebite obţinute. Amintim şi contribuţia importantă adusă în vederea constituirii unei baze materiale consistente, necesară prezentării onorabile în competiţii , constând în echipamente de joc, mingi şi materiale de promovare.
În parteneriat cu Asociația Sportivă Maris 2009, proiectul realizează oglindirea sistematică a activităţilor întreprinse, prin actualizarea periodică a siteului http://maris2009tgmures.blogspot.com/ , acesta bucurându-se de 65000 de vizitatori.

Scopul activității

Identificarea,cooptarea și pregătirea elevilor talentați în echipele școlii,pentru participarea la competițiile de masă.

Obiectivele educaționale ale activității

  • să cunoască aspecte ale cooperării în cadrul echipelor sportive;
  • să se familiarizeze cu elementele regulamentelor jocurilor de echipă, integrând conținuturile în contexte variate;
  • să manifeste respect față de partenerii de întrecere;
  • să valorifice cunoștințele asimilate participând la competițiile interșcolare;
  • Relevanța activității

    Prin proiect am acordat o atenție sporită acelor copii sau tineri a căror situație familială sau materială i-ar defavoriza în cursa pentru succes. Am organizat multiple competiții, întâlniri, cu un rol semnificativ în dezvoltarea tinerilor, în punerea în valoare a talentului lor. Împlinind cu devotament pasiunea pentru domeniul sportului , am pregătit , în regim de voluntariat , generaţii de sportvi , cu rezultate extraordinare în competiţiile interşcolare sportive , de nivel regional şi naţional.

    Aflat într-o regiune geografică cu o bogată diversitate etnică, prin acest proiect am contribuit la îmbunătățirea legăturilor interpersonale dintre sportivi, depășind barierele lingvistice, transformând sportul în limbajul universal al cooperării interumane.