Descriere

Aplicaţiile din Google Classroom îmbunătăţesc comunicarea din şcoală: comunicarea dintre personalul didactic auxiliar, profesori, elevi şi părinţi se îmbunătăţeşte şi se extinde chiar şi în afara şcolii prin utilizarea facilităţilor de chat şi video disponibile direct din interfaţă. De asemenea oferă posibilitatea creării de adrese de e-mail personalizate cu numele unităţii şcolare atât pentru profesori cât şi pentru elevi . Spaţiu de stocare este nelimitat, aplicaţiile au protecţie antispam, funcţie puternică de căutare şi calendare integrate. Aplicaţia Google Calendar organizează calendarul de evenimente şi comunică eficient în cadrul şcolii, permite planificarea eficientă a calendarului de evenimente, a întâlnirilor şi activităţilor educaţionale, comunicarea în timp real a acestora prin accesarea calendarelor comune şi lansarea de invitaţii pentru profesori, elevi şi părinţi. Profesorii pot folosi această aplicaţie pentru a gestiona eficient calendarul proiectelor la care lucrează cu elevii şi termenele de predare pentru fiecare disciplină, dar şi să gestioneze resursele pentru întâlniri (de ex. săli, videoproiector). Aplicaţia Google Plus reprezintă o reţea socială utilă pentru educaţie. Cu aplicaţia Google Plus, pentru socializare în mediul online, profesorii şi elevii pot crea o comunitate online privată pentru şcoală, se pot înscrie în diverse comunităţi educaţionale (de ex. Google Educator Group România, GEG), pot să acceseze resurse online utile în procesul de învăţare şi predare şi să urmărească ultimele noutăţi din domeniul educaţiei.

Aplicaţia Google Hangouts conectează profesorii şi elevii. Această aplicaţie are numeroase beneficii pentru profesori şi elevi: permite folosirea chat-ului pentru întrebări rapide, efectuarea şi iniţierea de apeluri video de grup, un program de lucru virtual care permite conectarea simultană a 25 de utilizatori. Cu Google Hangouts profesorii şi elevii se pot conecta oricând, de oriunde şi de pe orice dispozitiv. Profesorii pot să interacţioneze cu alţi educatori sau cu diverse comunităţi educaţionale pentru a face schimb de idei şi de cunoştinţe şi pentru a împărtăşi experienţe. Instrumentele Google Docs, Sheets şi Slides reprezintă aplicaţii educaţionale pentru colaborare. Ele sunt instrumente digitale eficiente pentru colaborarea profesor-elev şi elev-elev care permit munca în echipă atât la clasă cât şi în afara ei. Profesorii şi elevii creează şi editează documente, foi de calcul şi prezentări. Permit lucrul simultan în acelaşi document pentru mai mulţi utilizatori şi salvarea automată a fiecărei modificări. în aplicaţia Google Sites profesorii şi elevii pot crea site-uri fără cunoştinţe de programare. Indiferent dacă eşti profesor, elev sau student cu Google Sites poţi să creezi un website fără să scrii nicîo linie de cod. Permite oricărui utilizator să creeze site-uri web pentru diverse proiecte, discipline, pentru clasă sau şcoală fără să fie necesare cunoştinţe avansate de programare sau HTML.

Google Forms ne ajută să cream teste şi formulare de evaluare pentru lecţii. Profesorii pot crea teste pentru fixarea cunoştinţelor elevilor (inclusiv inserarea de imagini, selecţie şi videoclipuri, selecţie de răspunsuri multiple) pot crea formulare de evaluare pentru lecţii şi activităţi şcolare (inclusiv analiză răspunsuri), formulare de înregistrare pentru evenimentele şcolii, formulare de acord pentru părinţi pentru diferite activităţi şcolare.

Aplicaţia pentru educaţie Google Drive este un instrument digital foarte util pentru orice tip de instituţie educaţională şi are un spaţiu nelimitat pentru creare, stocare şi distribuire de documente. Cu Google Drive utilizatorii pot salva fişierele de lucru, le pot accesa oricând şi de pe orice dispozitiv, le pot partaja instantaneu cu alţi utilizatori şi le pot stoca fără restricţii de spaţiu sau format (de ex. text, prezentări, foi de calcul, formulare, fişiere de tip video, fotografii etc). Aplicaţia Google Vault arhivează e-mailurite şi conversaţiile online. Cu ajutorul Google Vault utilizatorii grupului de aplicaţii Google pentru educaţie pot administra, păstra şi căuta e-mailurile şi conversaţiile online şi pot să salveze datele pentru o durată de 10 ani (politică de retenţie).

Scopul activității

Utilizarea aplicaţiilor Google Classroom are drept scop digitalizarea învăţării, creşterea motivaţiei elevilor prin utilizarea lecţiilor interactive, îmbunătăţirea rezultatelor învăţării printr-o mai bună înţelegere a teoriei predate şi a studiilor de caz, o mai bună colaborare profesor-elev şi comunicare în timp real, dezvoltarea competenţelor digitale, a gândirii critice şi a creativităţii

Obiectivele educaționale ale activității

  • Prin digitalizarea învăţării, elevii îşi îmbunătăţesc rezultatele şcolare în urma aplicării actului educaţional digitalizat diferenţiat, bazat pe nevoile individuale ale fiecărui elev în parte. La nivelul şcolii, se previne sau se reduc absenteismului şi abandonul şcolar, crescând şansele de continuare a studiilor în niveluri superioare de educaţie;
  • Prin digitalizarea învăţării, se creează un spaţiu educaţional incluziv. Utilizarea aplicaţiilor din Google Classroom eficientizează timpul cadrelor didactice printr-o mai bună organizare a structurii cursurilor şi a temelor de lucru, comunicate în timp real, cu un feedback imediat. Acestea permit crearea testelor, colectarea şi notarea temelor în mediul online. Profesorii pot vedea chiar înainte să ajungă în sala de clasă cine şi-a terminat tema şi poate oferi feedback imediat direct fiecărui elev. Aceştia pot posta anunţuri şi întrebări. Temele sunt predate şi colectate mai uşor şi accesibile de pe orice dispozitiv: computer, laptop, chromebook, telefon mobil.
  • Pentru elevi, temele devin mult mai interesante şi atractive pentru că, printr-un singur click, au acces la informaţiile şi materialele aferente lecţiilor predate în Google Classroom. Elevii pot iniţia conversaţii cu profesorul sau orice invitat la lecţie, să le adreseze întrebări la care pot primi răspunsuri imediate, în timp real.
  • Pentru părinţi, Google Classroom oferă posibilitatea să primească rezumate ale activităţii elevilor, pot fi informaţi permanent cu privire la evoluţia şi rezultatele acestora.”
  • Relevanța activității

    Prin digitalizarea învăţării, elevii si-au îmbunătăţit rezultatele şcolare în urma aplicării actului educaţional digitalizat diferenţiat, bazat pe nevoile individuale ale fiecărui elev în parte. La nivelul şcolii, s-a prevenit absenteismul şi abandonul şcolar. Prin digitalizarea învăţării, s-a creat un mediu educaţional incluziv, bazat pe nevoile particularizate de sprijin educaţional şi emoţional pentru fiecare elev în parte, tratându- l diferenţiat, reducându-se astfel riscul de eşec educaţional. Rezultatele şcolare s-au îmbunătăţit pentru 90 % dintre elevi, iar riscul de abandon şcolar neexistând.

    Elevii arată o motivaţie a învăţării ridicată prin utilizarea digitalizării învăţării. Aceştia promovează atitudini şi comportamente favorabile integrării şcolare şi sociale, a creşterii stimei de sine şi încrederii în propria persoană şi în competenţele deţinute.”