Descriere

Activitatea a constat în abordare inovativă a programei Digital travellers-Călători digitali, prin integrarea unor instrumente de predare-învățare-evaluare digitale, în activitățile didactice desfășurate cu elevii în clasă și online în colaborare cu elevi din alte țări.
Ideea abordării actului instructiv-educativ ca fiind o călătorie digitală, a stârnit interesul elevilor și a devenit motivația extrinsecă de care aceștia au avut nevoie.
S-a lucrat cu elevii folosind manualul digital, s-au folosit telefoanele smart și tabletele la ora de limba engleză pentru realizarea unor exerciții interactive personalizate prin aplicațiile Kahoot, Quizizz, individual și în echipe. Prin intermediul noilor tehnologii elevii au realizat teme multimedia cum ar fi: înregistrări, proiecte video (Flipgrid, Vivavideo), prezentări multimedia (Prezi), postere virtuale și colaje digitale.
În cadrul activităților realizate în colaborare cu elevi din Republica Moldova, elevii de la Școala Gimnazială ,,Gheorghe Vernescu” Rm. Sărat au creat prezentări în Storyjumper, postere și prezentări în Canva, au utilizat aplicația Padlet și au exersat limba engleză.
Prin participarea la activitățile susținute pe platforma Etwinning cu elevi din Turcia, Azerbaijan și Polonia, elevii au avut posibilitate să cunoască valorile și culturile acestor țări și au putut să se comporte ca adevărați ambasadori ai culturii, tradițiilor și valorilor românești.

Scopul activității
Motivarea elevilor pentru învățarea limbii engleze prin folosirea unor metode inovative bazate pe noile tehnologii, într-un mediu incluziv, atât în școala tradițională față în față, cât și în cea online, într-un context multicultural, de secol 21.

Competențe dezvoltate la elevi:
-competențe de comunicare într-o limbă de circulație internațională;
– competențe digitale, prin folosirea noilor tehnologii în procesul de predare/învățare;
– competențe de colaborare și lucru în echipă atât față în față cât și online, prin participarea la activități derulate între elevii clasei, dar și cu elevi din diferite țări europene.

Relevanța activității
Elevii au participat activ la toate activitățile, au manifestat interes ridicat pentru învățarea și exersarea limbii engleze și au înregistrat rezultate foarte bune. Prin intermediul călătoriilor virtuale și-au dezvoltat competențele digitale, au învățat să colaboreze față în față dar și online, conștientizând diversitatea culturală și unitatea în diversitate.