Descriere

Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș – cu sprijinul Episcopiei Caransebeșului, Asociației ,,Sim.Țim la fel ”, Primăriei Municipiului Caransebeș – Departamentul de Asistență Socială, Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin și al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin – a organizat in data 3 decembrie 2018, ora 12.30, Vernisajul expoziției în Proiectul Educațional Regional ,, Diferiți, dar egali ” la Galeria de Artă ,, Corneliu Baba ” din Caransebeș . În cadrul expoziției cu vânzare, 3-6 decembrie 2018, au fost expuse coronițe, felicitări și ornamente de Crăciun realizate de elevii de la CȘEI Caransebeș sub îndrumarea cadrelor didactice implicate în proiect și totodată s-a făcut premierea desenelor și picturilor celor 60 elevi participanți din cele 6 școli partenere la Concursul Regional ,,Nașterea Domnului motiv de bucurie și sărbătoare a întregii creștinătăți”. În semn de muțumire față de invitați, o parte dintre elevii CȘEI Caransebeș coordonați de inițiatorul proiectului au susținut un recital de cântece patriotice și colinde . După vernisajul expoziției, toți participanții au mers la petrecerea organizată în sala de sport a școlii, unde animatori au fost voluntarii de la Clubul Impact Vox Caransebeș. Totodată membrii Asociației ,,SimȚim la fel ” au organizat în cadrul proiectului terapie prin stimulare de arta combinata, ergoterapie. http://proiectdiferitidaregali.ning.com/forum/topics/3-decembrie-2018-vernisajul-expozi-iei-n-proiect-regional-diferi

Scopul activității

Promovarea voluntariatului activ, a strategiilor multidimensionale integrate utilizând TIC , tehnologia eLearning , instrumentele și aplicațiile web 2.0 și social media și totodată folosirea artei, muzicii și religiei în vederea prevenirii discriminării sociale și educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și al toleranței,al schimbului liber de opinii.

Obiectivele educaționale ale activității

 • să promoveze un voluntariat activ din partea elevilor aflați în cadrul școlilor partenere;
 • să ajute elevii cu CES din CȘEI Caransebeș să învețe un repertoriu de colinde pe care aceștia le vor prezenta partenerilor .
 • să stimuleze tinerii cu cerințe educative speciale ,să-și descopere și să-și dezvolte abilitățile în domeniul artistico-plastic;
 • să promoveze metode și tehnici moderne în lucrul cu elevii, utilizând TIC, instrumente și aplicații web 2.0 și social media ;
 • să ajute opinia publică să conștientizeze drepturile fundamentale, nevoile elevilor cu CES
 • să ajute persoanele care se află în dificultate să devină mai încrezătoare în forțele proprii, oferindu-le acces la responsabilitate și participare comună în cadrul activităților,
 • să angreneze partenerii sociali în activitățile proiectului ce au ca scop încadrarea în muncă a persoanelor dezavantajate;
 • să faciliteze accesul elevilor la activități artistico-plastice și la oportunitățile de petrecere a timpului liber;
 • să elimine discriminarea și să promoveze strategiile integrate de incluziune ;
 • să cultive competențe cheie corelate cu grad/tip de deficiență în rândul copiilor/tinerilor aflați în dificultate: abilități de comunicare, scriere, alfabetizare digitală și informațională, comunicarea în limbi moderne de largă circulație, cultură și conduită civică, cetățenia democratică, capacitatea de adaptare la situații noi, lucrul în echipă, interesul pentru dezvoltarea personală și învățarea continuă;
 • să promoveze principiul învățământului democratic și garantarea dreptului la educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în beneficiul individului și al societății;
 • să corecteze stereotipurile actuale cu privire la persoanele aflate în situații de excluziune;
 • să încurajeze schimbul de bune practici între partenerii implicați în proiect.
 • Relevanța activității

  Deoarece toți elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș sunt copii cu Cerințe Educative Speciale aflați în situație de risc această activitate nu numai că le-a dezvoltat abilitățile artistico-plastice când aceștia au confecționat coronițe, felicitări și ornamente de Crăciun, dar în același timp s-au distrat la petrecere alături de elevi de la Liceul Pedagogic din Caransebeș, membri ai Clubului Impact Vox . Prin această activitate am scos și mai mult în evidență denumirea proiectului nostru ,, Diferiți, dar egali ” deoarece într-o societate egoistă și egocentristă omul uită că trăieşte în comuniune cu alţi oameni şi că alături de el se află semeni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să învăţăm să ne acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi să coexistăm într-o societate democratică europeană.

  ”Diferiţi, dar egali” – este un principiu al egalității şi respectului reciproc. În diversitatea etniilor și categoriilor sociale de pe pământ constă frumuseţea universului uman, fiecare dintre acestea contribuind la patrimoniu cultural cu specificul său. Istoria, tradiţiile, cultura fiecărei etnii reprezintă un capitol important al universalităţii. Eliminarea discriminărilor între oameni trebuie să înceapă cu eliminarea diferenţelor din educaţie după porunca dată de Mântuitorul Iisus Hristos care ne mărturiseşte că toţi oamenii suntem egali înaintea lui Dumnezeu: ,, Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus.“ Galateni III-28 .

  Noi am conceput acest proiect din dorinţa de a arăta lumii întregi că, deşi sunt diferiţi, elevii aflați in dificultate sunt totuşi egali (măcar) în faţa lui Dumnezeu care ne-a creat dacă nu şi în faţa semenilor noştri care uneori nu îi acceptă aşa cum Creatorul ne-a lăsat pe acest pământ. Citat :
  ,,Suntem şi noi fiinţe ca şi voi, poate uneori cu un suflet mai bun şi vrem să arătăm tuturor că şi noi putem să muncim, să învăţăm, să ne jucăm, să ne respectăm şi nu în ultimul rând să ne iubim aproapele aflat în suferinţă. Pentru că aşa ne-a poruncit Mântuitorul nostru să ne iubim unii pe alţii aşa precum şi El ne-a iubit pe noi lăsând deoparte slăbiciunile pe care unii dintre noi le avem. ”

  Trebuie să învăţăm să ne respectăm reciproc, să comunicăm, să ne tolerăm, să cooperăm cu ceilalţi, deoarece doar aşa nu vor mai exista diferenţe între noi cei care suntem diferiţi, dar totuşi egali.