Descriere

Tabara de creatie si arta didactica Didactic Art a avut 4 etape de derulare:
1 Didactic Art 1- Tabara de creatie si arta didactică, schimb de experiență, formare pe ateliere de lucru/workshopuri cu tehnici si teme variate-destinata cadrelor didactice;
2.Didactic Art 2-Tabara de educatie parentala,, Copil-părinte echipă invincibila,,-destinata părintilor elevilor cu CES, din medii dezavantajate, cu dificultati in invatare sau adaptare scolara, cu risc crescut de abandon;
3 Didactic Art 3- Tabără de educatie alternativă, prin programe de invatare outdoor, invatare experientialăție,- destinata elevilor cu CES, din medii dezavantajate, cu dificultati in invatare sau adaptare scolara, cu risc crescut de abandon ,,Școala fără clopoțel,,; (Activitati integrate MEM; CLR; MM; JOC SI MISCARE; STIINTE; LIMBA ENGLEZA, ARTE, EDUCATIE CIVICA, EDUCATIE FINANCIARA, EDUCATIE RUTIERA, EDUCATIE ECOLOGICA.-atelierele de invatare, creatie s-au desfasurat in Centre de Agrement ale MTS, in vacanta de vara 2018 si se vor derula si in vara 2019)
4.Didactic Art 4-Scoala de vară-,, Scoala ReCreativă,, -dezvoltare personala prin arte combinate/dezvoltarea inteligentei emotionale, destinata elevilor mai sus mentionati- realizare de activitati/ateliere de creatie si invatare.-vacanta de vara 2019

Scopul activității

DidacticArt 1 Formarea profesionala, a cadrelor didactice, dobandirea unor cunostinte, formare de priceperi si deprinderi prin schimburi de experinte in ateliere creative prin tehnici si metode variate de lucru.

Didactic Art 2 Adultii vor fi familiarizaţi cu noile forme de comunicare cu copilul, cu realizarea lucrului în echipă, stimularea dialogului în organizarea activităţilor de cunoaştere de sine sau a copilului, pentru a avea o relaţie bazată pe respect reciproc, pe adevăratele valori ale familiei.

Didactic Art 3/4 Dezvoltarea personală, a inteligentei emotionale, îmbunătăţirea relaţiilor sociale, a competentelor de comunicare, înţelegerea şi aprecierea de sine, a celor din jur şi a lumii naturale.

Obiectivele educaționale ale activității

Didactic Art 1

 • motivarea cadrelor didactice pentru a aplica metodele şi strategiile didactice interactive, specifice pedagogiei moderne care sa sporeasca interesul pentru discipline
 • prilejuirea schimburilor de experienţă în domeniul strategiilor didactice interactive;
 • valorizarea şi promovarea demersurilor didactice şi iniţiativelor de succes;
 • împărtaşirea experienţei la catedra prin realizarea unor activităţi instructiv – educative, scolare și extrașcolare;
 • încurajarea cadrelor didactice in utilizarea unor strategii didactice inovative, pentru a raspunde nevoilor elevilor şi societăţii;
 • dezvoltarea individuală şi profesională prin achiziţionarea de noi competenţe (cunostinte, priceperi, deprinderi de lucru si intelectuale)
   
  Didactic Art 2

 • Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din perspectiva dezvoltării spiritului de comunicare, prietenie, toleranţă, acceptare în relaţia cu persoanele din jurul lor;
 • Creşterea implicării acestora în acţiunile promovate de şcoală pentru crearea unui mediu familial şi social pozitiv, sănătos.
 • Rezolvarea problemelor prin găsirea unor soluţii în grup.
 • Cunoaşterea situaţiilor problematice existente în şcoală şi în familie care impun abordări specifice;
 • Antrenarea părinţilor în viaţa şcolii prin acordarea unor responsabilităţi controlate;
 • Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în soluţionarea unor cazuri – problemă existente în şcoală;
 • Crearea unui mecanism coerent pentru întărirea cooperării dintre factorii de răspundere din domeniul resurselor umane (învăţământ, muncă şi parteneri sociali ) , pentru a îmbunătăţi raportul dintre educaţie şi cerinţele pieţei de muncă.
   
  Didactic Art 3/4

 • Dezvoltarea abilităţilor socio-personale;
 • Dezvoltarea competenţelor de adaptare, relationare, comunicare, exprimare;
 • Facilizarea procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens;
 • Dezvoltare personală atât a celor care o aplică, cât mai ales a elevilor;
 • Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare;
 • Dezvoltarea inteligentei emotionale;
 • Adaptarea la mediul scolar si la situatii de invatare diferite;
 • Formarea deprinderilor de supravieţuire;
 • Îmbunătătirea capacităţii de rezolvarea problemelor;
 • Scăderea recidivei la delicvenţi;
 • Îmbunătăţirea muncii în echipă;
 • Relevanța activității

  In sprijinul colegilor, parintilor si elevilor, ca tehnici de buna practiva datorita impactului pozitiv pe care l-au avut toate cele trei parti ale Taberei Didactic Art, s-au editat trei Compediumuri – Volumul 1 cuprinde suporturi de curs formare cadre; Volumul II contine suporturi de curs educatie parental, Volumul III- Planuri de invatare outdoor, invatare experiențială utilizând metode si tehnici innovative.Volumele au ISBN si au specialisti ca referenti stiintifici.

  Atelirerele de creatie si arta didactica, au fost aplicate anul acesta in Cercurile Pedagogice si la Comisiile metodice, cu scopul de-a sprijini categoria de elevi vizata.