Descriere

Inițial, am pornit de la ideea unui opțional transdisciplinar numit Dialoguri culturale care viza:

 • dezvoltarea competenței de comunicare
 • deschiderea față de diversitatea culturală
 • respectul acordat persoanelor şi grupurilor care susţin valori, opinii şi credinţe diferite
 • disponibilitatea pentru dialog, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare

 
În anul școlar 2017/2018, am făcut acest opțional la clasa a V-a, secția maghiară, și a avut un impact pozitiv asupra copiilor din clasă. În anul școlar 2018/2019, am renunțat la ideea unei ore suplimentare la clasa a V-a, secția maghiară, deoarece copiii noștri au un progam mult mai încărcat decât cei de la secția română (au în plus patru ore de limbă maternă maghiară și 1 oră de istoria minorității) și am decis să integrez diverse activități propuse în acest opțional în cadrul orelor de limba și literatura română de la clasa a V-a C.

 • am propus la începutul anului școlar câteva titluri pentru lectura suplimentară. Elevii au putut să aleagă 2 titluri și să citească aceste cărți în limba română, chiar dacă citiseră textele și în limba maghiară. Prin metoda brainstormingului, am adunat destul de multe titluri de cărți, recomandate de mine sau de ei.
 • prima parte a activității s-a referit la realizarea unui book-trailer, pornind de la ideea a ceea ce înseamnă un trailer pentru un film. Ce informații apar? Ce se întâmplă?
 • a doua parte a activității implica analiza critică a unei cărți și a ecranizării acesteia (: Ce diferențe există între carte și film? Ce ați schimba?), realizarea unui afiș/PPT cu noii actori aleși și realizarea unei filmări cu o scenă din carte.
 • am vizionat apoi câteva book-trailere care au participat la Concursul Național de Book-trailer, le-am discutat, am observat ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut.
 • ne-am pus de acord cum să alegem echipele și am hotărât ca proiectele să fie gata în prima săptămână după vacanța de Crăciun (prima activitate), iar a doua activitate să fie gata după vacanța de primăvară.
 • am stabilit regulile : se vor implica toți membrii echipei, au voie să primească ajutor și să aducă „actori” noi

Scopul activității

Lectura personală a textelor în limba română, realizarea unor book-trailere și ecranizarea în manieră proprie a unei scene din carte.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Dezvoltarea competenței de comunicare orală
 • Dezvoltarea competenței de comunicare scrisă
 • Manifestarea sensibilității multi – și interculturale, prin valorile promovate în contexte culturale și sociale diverse
 • Redactarea unui text multimodal, cu integrarea unor imagini, desene, în format letric/electronic, pe o temă familiară
 • Relevanța activității

  Prin activitatea propusă, am reușit să le ofer posibilitatea comunica în limba română și elevilor cu CES F. M. și chiar și elevei N.Z.C care este hipoacuzică. F.M. are probleme de vedere și de înțelegere. Amândoi au lucrat la proiectul Harry Potter și Camera Secretelor, iar F.M. chiar interpretează rolul principal și vorbește în limba română. Proiectele le-au dat încredere, au lucrat în grup și s-au organizat singuri.