Descriere

Activitatea derulată la clasele a V-a, a VI-a face parte din proiectul educațional ”Deschidem școala, deschidem viitorul” cod 106737. Prin aceasta se încearcă dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă a elevilor cu risc de abandon școlar. Elevii sunt foarte receptivi la elementele didactice care le focalizează atenția, de aceea am ales ca începutul activității să fie bazat pe rezolvarea unui rebus în care răspunsurile se află în descoperirea cazurilor pronumelor nominale din cele șase enunțuri date. Activitatea s-a continuat cu lucrul în perechi și descrierea domnului director al școlii în câteva cuvinte, punând accent asupra predicatelor verbale și nominale folosite.

Scopul activității

Dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă în limba română.

Obiectivele educaționale ale activității

 • să identifice informațiile esențiale dintr-un mesaj oral;
 • să sesizeze corectitudinea gramaticală a unui enunț și/sau a formelor lexicale;
 • să realizeze înlănțuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;
 • să selecteze elementele de lexic adecvate situațiilor de comunicare;
 • să construiască propoziții și fraze corecte din punct de vedere gramatical;
 • să scrie propoziții și fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice și de punctuație.
 • Relevanța activității

  În opinia mea, utilizarea limbii române în mod corect este de o deosebită importanță din punct de vedere al elevului, al adultului sau al cetățeanului aceste țări.

  Să vorbești corect este modul în care te percepe lumea și eticheta care îți este atribuită în primă instanță. Acesta a fost și unul din argumentele pe care le-am spus la începutul lecției.