Descriere

Activitățile extracurriculare din cadrul jocului BINGO s-au desfășurat în semestrul al II-lea, anul curent, în perioada Programului Național „Școala Altfel”. Elevii au primit zilnic un orar, cu titlul „Bingo pentru luni”, „Bingo pentru marți” și pentru celelalte zile ale săptămânii. Schema Bingo a fost realizată din 9 (3×3) pătrate, cu 9 activități zilnic, deci 45 de activități creative pe parcursul săptămânii. În fiecare zi, elevul și-a ales trei sarcini din orar, așa încât să îi iasă un bingo, o linie pe orizontală, pe vericală sau pe diagonală.
Jocul a fost gândit ca o sumă de activități educative prin care elevii să își dezvolte competențele-cheie. Activitățile au fost atât de mult îndrăgite de copii, încât au participat toți elevii, câțiva copii realizând chiar mai multe activități decât cele propuse zilnic. Schema am conceput-o așa încât pe o linie să fie activități care dezvoltă mai multe inteligențe în același timp, folosind metode diversificate (jocul didactic, observarea, argumentarea, experimente, aplicații digitale, jocuri online, dezbateri, învățare de la experți, metoda Lapbooking, arta teatrului). S-a apelat la experiența unor profesori și specialiști de la Palatul Copiilor Zalău, dar și la numeroase site-uri educaționale (Campania „Joacă-te cu mine!” din cadrul programului Național Cantus Mundi România, planet-schule.de, opovestemagică.ro, muzee virtuale etc.)
În urma aceste activități s-a remarcat o creștere a motivației elevilor de a se implica în activități extracurriculare și de voluntariat. În urma unui chestionar aplicat, 16 elevi și părinți au dorit continuarea acestor activități și în vacanța de vară, motiv pentru care propunătoarea a hotărât să dezvolte un program de activități interdisciplinare de vacanță. Așadar, în prezent se derulează „Școala de vară online”, care cuprinde activități ce pun elevii în situații de învățare creative și interactive. (de ex. realizare de E-book-uri, animații) și care îi ajută să își îmbunătățească competențele digitale.
Aceste activități extracurriculare s-au bazat pe comunicarea în limba germană, activitățile desfășurate fiind tratate cu seriozitate, urmărind să implice atât elevii, cât și părinții acestora, activități care să conducă la îmbunătățirea calității educației și la accesul echitabil la educație pentru copiii cu C.E.S.
În activitățile desfășurate, cadrul didactic a colaborat cu parteneri din alte unități de învățământ: astfel, doamna profesor Illyes Andrea de la Palatul Copiilor Zalău a fost gazda laboratorului de chimie în mediul online, punând în practică multe experimente inedite. Activitățile practice de produse artistice au fost moderate de doamna profesor Gal Ilonka de la Palatul Copiilor. A apelat, de asemenea, la profesori virtuali (Ana Maria Rusu, Florina Bumbaru, actori educaționali ai unor site-uri educaționale: Campania „Joacă-te cu mine!” din cadrul programului Național Cantus Mundi România, opovestemagică.ro)
Alți parteneri de încredere au fost familiile elevilor, care au sprijinit moral și financiar toate activitățile din cadrul jocului și profesorii care predau la clasă.

Scopul activității

Activitățile din cadrul jocului „BINGO” au avut ca scop să sprijine dezvoltarea emoțională a copiilor în perioada de pandemie, să îi ajute să se cunoască mai bine pe ei înșiși, să-și îmbunătățească autocontrolul și abilitatea de a respecta cerințe, să descopere mecanisme sănătoase de a face față temerilor. Totodată, fiind izolați în casă, s-a urmărit și conectarea, cooperarea, comunicarea între membrii familiei într-un mod jucăuș, dar în același timp și interactiv, pe aplicația WhatsApp și alte platforme interactive digitale. (platforma online Zoom, Google Classroom, LearningApps, Kahoot, Padlet, Wordwall). Propunătoarea exemplului de bună practică, fiind învățătoare la secția germană, a urmărit și creșterea motivației elevilor de a învăța într-un mod plăcut, relaxant, distractiv limba germană, îmbinând toate disciplinele școlare și punând accent pe dezvoltarea competențelor cheie: competența de comunicare într-o limbă străină, competențele matematice, competențele în științe și tehnologii, competența digitală, competența de a învăţa să înveţi, competenţele sociale şi civice, competențe antreprenoriale și spirit de inițiativă, competențe de sensibilizare şi exprimare culturală. S-a urmărit optimizarea procesului de incluziune școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), utilizând o abordare interdisciplinară și transdisciplinară, implicând toți elevii în procesul instructiv-educativ.

Obiectivele educaționale ale activității

• Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în toate activitățile extracurriculare și reducerea diferențelor vizibile între aceștia și restul copiilor;
• dezvoltarea deprinderilor de utilizare a internetului, a instrumentelor, aplicațiilor digitale și cultivarea capacităţii de a comunica online pe teme şi preocupări comune în limba română şi în limba germană;
• dobândirea abilităților rezolvării diverselor provocări;
• aplicarea și transferul competențelor dobândite în cadrul tuturor ariilor curriculare;
• dezvoltarea deprinderilor necesare activităţilor individuale și atitudinilor centrate pe gestionarea obstacolelor și a emoțiilor personale în învățare (stima de sine, gestionarea frustrării, încrederea în propriul potenţial de reuşită, optimism);
• îmbogățirea experienței de viață prin activități extracurriculare;
• dezvoltarea gândirii algoritmice, a spiritului creator şi inventiv.

Relevanța activității

Activitățile din cadrul jocului „Bingo” au vizat aspecte din conținuturile de învățare în mod practic, experimental, cu abordări inovative creative a curriculum-ului. Elevii au fost mai implicaţi în activitățile creative, practice și experimentale, ca urmare a participării la jocul Bingo. Elevii și-au însușit cunoștințele într-o manieră care le-a cucerit interesul și implicarea, și-au format deprinderi și abilități care să le asigure progresul constant, nefluctuant. Metodele activ-participative utilizate în perioada de dinaintea pandemiei au facilitat munca copiilor de a duce sarcinile și în perioada școala online la bun sfârșit. Ei au prezentat cărțile citite printr-un filmuleț de 3-5 minute online, au luat interviuri de la membrii familiei, s-au implicat în procurarea materialelor și în finalizarea unui produs finit, au confecționat machete, lapbookuri, au construit poduri din spaghete, au realizat experimente cu apa, aerul și forțe, trimițând zilnic poze sau filmulețe despre acestea. Lucrările lor au fost prezentate pe avizierul virtual al platformei Padlet, unde au putut observa produsele colegilor, au tras concluzii, au votat, au pus întrebări, au urmat dezbaterile. Prin jocurile interactive online, intercalate între activitățile practice, și-au consolidat cunoștințele digitale și și-au aprofundat cunoștințele din materia predată la școală. Utilizarea tehnologiei a reprezentat o constantă a activităților, elevii apelând frecvent la aplicații, site-uri, platforme, dispozitive digitale prin care să învețe că internetul poate fi o sursă benefică de învățare și informare. Câțiva indici cantitativi care relevă creșterea motivației pentru activitățile extracurriculare, centrate pe elev şi care oferă posibilitatea ca elevul să-şi valorifice potenţialul creativ și inovator sunt: – Prezența elevilor a fost de 100% la aceste activități extracurriculare, care nu s-a semnalat nici înainte și nici după în perioada online; – În urma utilizării aplicațiilor digitale, a crescut interesul elevilor pentru robotică. Un elev frecventează cursurile de robotică organizate la Centrul Educațional Carolina; – 16 elevi din cei 19 vor să însușească mai profund limba germană, să se implice în proiecte online, drept urmare s-au înscris în programul „Școala de vară online”; – La doi elevi cu dificultăți de învățare s-a observat un progres semnificativ în îndeplinirea sarcinilor de lucru care cuprind diferite arii curriculare, rezultatele școlare îmbunătățind în această perioadă. – Derularea jocului pe o perioadă mai îndelungată, dar cu activități educaționale variate a dezvoltat atitudinea pozitivă a elevilor față de educație-școală-viață, în vederea integrării facile într-o societate dinamică. S-a consolidat, de asemenea relația cadru didactic-elev-părinte. Astfel, fiecare elev, fie cu C.E.S., fie cã provine dintr-un mediu social defavorizat, a trăit emoțiile momentelor propuse și a putut să se implice activ în derularea activităților practice educative.