Descriere

“Comorile din jurul meu/ Treasures around me” este un proiect internaţional eTwinnîng realizat în parteneriat cu 10 şcoli europene ce şi-a propus dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor vorbitori de limba română ca nematernă, elevi aparţinând etniei magiare, din mediul rural. Dezvoltarea competenţelor de literaţie in limba română şi de literație digitală s-a reatizat concomitent cu prezentarea mediului din care provin şi a identităţii locale, în anul patrimoniutui cultural. Acest proiect a fost primul proiect de acest tip din şcoală, lărgind dimensiunea culturală europeană a şcolii şi susţinând modificări considerabile în PDI-ul instituţiei. Elevii au lucrat atât individual cât şi în echipe mixte formate din elevi români, maghiari, romi şi elevi din alte şcoli europene. Materialele realizate au fost încărcate în format electronic de către elevi pe platforma eTwinning, caracterul de interdisciplinaritate putând fi observat prin natura activităților realizate şi implicarea disciplinelor precum: limba română, geografie, informatică, desen, limba engleză.

Scopul activității

Dezvoltarea competenței de comunicare prin proiecte internationale

Relevanța activității

Activităţile acestui proiect au reuşit să diminueze absențete elevitor aflați în risc de abandon şi să îi motiveze să participe activ la activităţite derulate în şcolă la materii precum limba română, geografie, engleză şi informatică. Elevii aparținând minorităţilor naţionate implicați au avut un procent mai mare de promovabilitate la Evatuarea Naţionată, la disciplina limba română în anul şcotar 2015-2016, 61,11%, crescând în anul şcolar 2016-2017 la 78,94%.

Activităţile au susţinut, utilizând tehnici nonformale, conţinuturi propuse de programa scolară de limba română pentru minorităţi, engleză, geografie, informatică. Materialele finale au fost traduse în limba engleză şi încărcate pe platforma etwinning, însă toate activităţile s-au desfăşurat în limba română, ajutând elevii să comunice fără a fi resimţite rigorite evaluării de la clasă. La rândul lor elevii s-au sprijinit reciproc în comunicare, în gruput ţintă fiind elevi pentru care comunicarea în limba română era o problemă acută.