Descriere

Acest proiect s-a născut din nevoia tot mai mare de a cunoaşte adevăratele valori existenţiale ale noastre, de a învăţa cum să trăim sănătos, cum să protejăm mediul şi cum să acţionăm pentru a-l păstra curat.
Astfel, am venit în sprijinul elevilor mei, propunând acest parteneriat educaţional dintre sat şi oraş, unde am putut, într-un cadru nonformal, să învăţăm experienţial despre unele cunoştinţe teoretice care urmau să fie studiate.

Elevii mei au cunoscut medii de viaţă ale plantelor şi animalelor dintr-un sat de câmpie, au intrat într-o grădină dintr-o gospodărie, au săpat, au plantat şi au udat roşiile şi ardeii, au observat şi celelalte plante cu părţile componente ale lor, au observat stupuri de albine, animale domestice, au consumat hrană sănătoasă şi au conştientizat frumuseţea traiului de la ţară. La şcoala din Variaş, au socializat cu colegii lor, au conversat despre viaţa la oraş şi viaţa la ţară, au confecţionat diferite obiecte din materiale reciclabile( acestea fiind expuse în holul şcolii), au vizionat un film despre hrană sănătoasă.

Deoarece au realizat cât de important este să ocroteşti mediul şi să trăieşti într- un mediu curat, au venit cu ideea de a face curăţenie în cartierul nostru.

Scopul activității

Accelerarea procesului de învăţare prin învăţare experienţială şi cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural sănătos.

Obiectivele educaționale ale activității

  • dezvoltarea unor atitudini favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu;
  • înţelegerea necesitaţii conservării şi utilizării raţionale a resurselor de mediu pentru o lume mai bună şi mai sănătoasă;
  • conştientizarea necesitaţii protejării mediului şi consumului de hrană sănătoasă;
  • identificarea problemelor de mediu şi găsirea soluţiilor pentru rezolvarea/ameliorarea acestora;
  • participarea la acţiuni practice şi nonformale de protejare a mediului.
  • Relevanța activității

    Deoarece consider că elevii mei trăiesc într-un mediu nesănătos, poluat şi degradat, am vrut să le sădesc iubirea de mediu rural, să le mai ofer o opţiune de trai.