Descriere

,,De la om la OM” a fost un proiect amplu menit să-i dezvolte pe elevi aducând un
plus semnificativ de informații și formând diferite competențe, dar mai ales a vizat
modelarea caracterului copiilor. În toate activitățile am incercat să implic „afectivul” și să-i fac pe elevi conștienți de ceea ce simt față de o temă studiată. Am utilizat ,,Scara cunoașterii”. Atunci când propuneam o temă de studiu fiecare copil exprima de pe care treaptă pornește (1-simt teamă, 2- îmi e indiferent/nu cunosc, 3-sunt curios, 4-ne împrietenim, 5-cunoasc, 6-îmi pasă, 7-vreau mai mult). Pe parcursul activităților elevii se autoanalizau și urcau scara.
Una dintre activități a fost un studiu despre orizontul local apropiat. Am propus
un loc pe care oamenii îl numesc „Pe liniuță”. Partea de „împrietenire” a fost drumeția care a alungat teama și a stârnit interesul. Am ajuns la „nenea Petrea din gară” care le-a explicat copiilor că odinioară pe acolo trecea o cale ferată forestieră, iar gara Crasna se afla chiar pe locul casei lui. Am studiat acest loc din punct de vedere geografic, istoric, am cunoscut oameni, am analizat flora și fauna și am descoperit un loc unde crește bulbucul de munte, o plantă ocrotită de lege. Copiii au îndrăgit locul și au urcat pe cea mai înaltă treaptă a scării: au început o campanie de protejare a locului și de includerea lui în traseele de eco-turism. Aș zice că urcușul acesta a fost „de la om la OM”. Alte activități de mare impact a fost un studiu despre vârstele omului și care s-a finalizat cu „adoptarea” unui cămin de bătrâni sau „Covasna- mai mult decât un loc pe hartă”. Activitățile au avut sprijinul Primăriei Sita Buzăului, Fundației Comunitare Covasna și altor persoane și asociații locale.

Scopul activității

Lărgirea orizontului elevilor prin abordarea holistică unui conținut/a unui fenomen studiat în vederea formării unei imagini cât mai reale asupra lumii înconjurătoare; construirea de relații pozitive cu sine, cu ceilalți și cu mediul înconjurător, implicarea elevilor în propria formare și cultivarea abilităților de a face alegeri înțelepte, empatice și pro-sociale.

Obiectivele educaționale ale activității

• abordarea cât mai complexă și cât mai completă a unei teme, studierea ei din cât mai multe perspective
• formarea unei atitudini de respect şi protecţie activă faţă de oameni și față de mediul înconjurător.
• obişnuirea cu practicarea independentă a exerciţiului fizic în aer liber şi turismului ecologic
• dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială şi de comunicare în cadrul unui grup
• promovarea voluntariatului în rândul elevilor cu sprijinul părinților și cadrelor didactice și implicarea autorităților

Relevanța activității

Implicarea activă, conștientă și afectivă a elevilor a făcut ca învățarea să fie mult mai temeinică. Faptul că au dobândit tehnici de cercetare și învățare prin efort propriu au îmbunătățit calificativele la toate disciplinele. Activitățile de documentare i-au ajutat pe elevi să utilizeze mijloace moderne de informare, dar și să interacționeze cu oameni. Munca de teren a presupus multe călătorii care au lărgit mult orizontul elevilor, i-au ajutat să se cunoască mai bine între ei și să se autocunoască. Toți elevii s-au implicat cu tot sufletul! Munca lor a îmbrăcat forma unui proiect care a fost declarat printre câștigătoarele cuncursului national „Minunile naturii” organizat de PNC București. A crescut motivația pentru învățare și s-au sudat legăturile dintre copiii. Câștigul cel mai mare a fost însă la nivel de atitudine: i-a ajutat să iubească știința, natura și oamenii și să simtă nevoia de a face fapte bune. ilor a făcut ca învățarea să fie mult mai temeinică. Faptul că au dobândit tehnici de cercetare și învățare prin efort propriu au îmbunătățit calificativele la toate disciplinele. (Sem. I: 3 elevi apreciați global cu FB, 4 cu B și 5 cu S, Sem II: 6 elevi cu FB, 4 cu B și 2 cu S) Activitățile de documentare i-au ajutat pe elevi să utilizeze mijloace moderne de informare, dar și să interacționeze cu