Descriere

Opționalul de literatură pentru copii „De la cititori la mici actori” a propus un demers educativ și formativ bazat pe stimularea stării de bine în timpul cititului. Conținutul a vizat cărți specifice vârstei copiilor, scrise într-un limbaj accesibil și care au valorificat aspecte de viață sau imaginate cunoscute de ei (de exemplu, „Matilda”, „Charlie și fabrica de ciocolată”, de Roald Dahl, „Mica vrăjitoare”, de Otfried Preussler etc.). Elevii au citit romane pentru copii, de mici dimensiuni, dar și povestiri scurte, inspirate din lumea viețuitoarelor și a naturii, pline de expresivitate artistică și care au făcut apel la sensibilitate și empatie (de exemplu, „Mărinimie”, „Fricosul”, de Emil Gârleanu). Metodele folosite pentru accesibilizarea textelor literare citite fac parte din categoria celor active-participative (cadranele, explozia stelară, blazonul, diagram Venn, ciorchinele), dar jocul de rol și dramatizările au ocupat un loc aparte, fiind des folosite și apreciate de copii. Opționalul a oferit ocazii pentru realizarea conexiunilor cu experiența de viață a elevilor dar și ocazii de exprimare imaginației lor creatoare prin diverse forme ale exprimării artistice, valorificând aptitudinile și talentele lor. Sarcinile de lucru au îmbinat exprimarea prin cuvinte cu exprimarea prin desen, joc, mișcare. Dar mai mult, acest opțional i-a apropiat pe copii de cărți, de bibliotecă, unde s-au desfășurat o parte din activitățile noastre, și i-a îndemnat să-ți formeze propria bibliotecă de acasă.

Scopul activității

Cultivarea pasiunii pentru citit la elevi prin accesibilizarea textului literar folosind metodele gândirii critice și ale inteligenței emoționale/ din perspectiva dezvoltării inteligenței emoționale și a gândirii critice.

Obiectivele educaționale ale activității

Experimentarea unor emoții și trăiri personale determinate de conţinutului lecturilor citite, intuirea şi conştientizarea mesajului etic al acestora;
Depășirea barierei emoționale în exprimarea unor idei, păreri personale, redarea unor scene din operele citite, folosind un vocabular nuanțat, o exprimare corectă, coerentă şi expresivă;
Dezvoltarea sensibilităţii, gândirii, memoriei, atenţiei voluntare şi a imaginaţiei creatoare.

Relevanța activității

Implicarea elevilor în activitățile propuse în cadrul opționalului a fost activă și cu rezultate vizibile la sfârșitul anului școlar. Astfel, fișele de lectură au devenit din ce în ce mai complexe, curpinzând, pe lângă elementele obligatorii (titlu, autor, număr de pagini, personaje), și desene cât mai variate și creative, scurte povestiri, recomandări de citit, scheme de prezentare a cărții. Jocul de rol s-a transformat dintr-o citire pe roluri în dramatizare pe scenă, îmbinând și recuzita și cântecul cu interpretarea rolurilor. Elevii au devenit „scriitori de serviciu” prin crearea unor texte noi pornind de la ceea ce au citit ei. În activitățile cu preșcolarii, elevii au exersat ghicitorile, poeziile și rolurile personajelor pe care le-au prezentat colegilor mai mici. Pe lângă operele discutate în cadrul orelor de opțional, elevii au continuat lectura particulară și le-au prezentat și colegilor cărțile citite, fie oral sau prin postere. Toți elevii au participat cu interes la activitățile organizate cu ocazia anumitor evenimente, aducându-i mai aproape de bibliotecă: ziua marelui poet Mihai Eminescu, Ziua Internațională a Cititului Împreună, Festivalul Axis Libri 2019. (vezi Slide 5-6 )