Descriere

Activitatea derulată de Grupul Local de Tineret ”GLT – FOREVER SCOUTS”, a cărei activitate o coordonez din 2012, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor, urmărind identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Are rolul de a ajuta elevii să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Se supun regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează, ghidați de colegii lor mai mari, utilizând eficient cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.
Metodele folosite preponederent în tipul acesta de activități sunt cele specifice activităților nonformale. Ca de exemplu: animație socio-educativă, flashmob – ul, jocuri de teambuilding și uneori teatru de improvizație. Toate activitățile se doresc a fi desfășurate sb frmă de voluntariat, să se impună doar dorința extresă a celor implicați, urmând exemplul colegilor mai mari. Elevii învață implicându-se activ în activitățile derulate în parteneriatele încheiate cu AGLT Iași, instituții locale, alte instituții de învățământ și ONG-uri.

Scopul activității

Identificarea tinerilor și a grupurilor de tineri cu initiațivă îin acțiunea socio-culturală în vederea promovării valorilor umane pe principii de competență și eficiență prin oferirea de oportunități de exprimare pentru cei care au anumite abilități.

Obiectivele educaționale ale activității

stimularea respectului faţă de munca de calitate;
 cultivarea spiritului de lucru de echipă / în grup;
 valorificarea potenţialului creativ şi a originalităţii elevilor ;
 însuşirea unor deprinderi de comportament în societate şi a bunelor maniere;
 dezvoltarea interesului pentru literatura şi folclorul românesc şi cel al minorităţilor;
 cunoaşterea, conservarea şi perpetuarea obiceiurilor şi a datinilor strămoşeşti şi a celor locale;
 stimularea şi dezvoltarea interesului pentru muzica şi folclorul autohton de calitate;
 cunoaşterea frumuseţilor naturii, a peisajului autohton şi menţinerea unui mediu curat;
 stimularea inclinaţiei către frumos şi dezvoltarea gustului estetic;
 promovarea valorilor etice şi spirituale naţionale şi creştine;
 dezvoltarea fizică şi psihică liberă şi armonioasă a copilului, formarea unei personalităţii autonome şi creative pentru o integrare activă şi reală în societate.

Relevanța activității

Potenţialul larg al activităţilor din cadrul acestui este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Cele mai importante au fost activitățile de dezvoltare personală, în cadrul acestui proiect. Elevii au dezvoltat elemente de identitatea personală și relaționarea armonioasă care pun accent pe cunoașterea și acceptarea de sine, explorarea și autoevaluarea resurselor personale, pe ideea de familia ca valoare. Elevii iși pot asuma responsabilități, roluri de gen, stereotipuri, pot comunica asertiv, non-conflictual și non-violent. Pot dezvolta ideea de autoeducare în toate domeniile de activitate.