Descriere

Activitățile derulate în cadrul proiectului „De-a arhitectura în școala din Gornești” au dat posibilitatea elevilor să descopere şi să îşi dezvolte un mod de gândire şi abordare a problemelor diferit față de disciplinele curriculare fiind implicaţi astfel într-un proces de învăţare activă, în care și-au folosit simţul practic şi creativitatea. Activitățile au avut la bază o abordare a învăţării prin proiect aplicată pe un exemplu concret pe care ei îl cunosc şi îl utilizează, şcoala. Elevii au decis să reamenajeze curtea școlii. Proiectul a constat într-o serie de activități în care elevii au redescoperit școala, au prezentat-o arhitectului voluntar și direcțiunii și au explicat cum își imaginează locul unde ar dori să învețe, realizând apoi activități necesare pentru a-și pune ideile în practică, trecând prin toate etapele și constrângerile unui proiect real. Elevii au fost parte integrantă în proiectul DIGI EDU HACK, gândind în același timp soluții pentru digitalizarea educației în mediul rural și regândirea activităților școlare și extrașcolare și a spațiilor din incinta școlii.
Metode utilizate: învățarea în grupuri cooperative de tip puzzle, tutoriatul între egali, brainstorming,gruparea în funcție de atitudini, cercetarea individuală și în echipă, proiectul de grup.
Sarcini de lucru: Elevii au fost împărțiți în echipe, fiecare echipă având sarcini bine definite. Împreună cu arhitectul voluntar și cadrul didactic, elevii au realizat și întreținut pagina de socializare a proiectului (vizibilitate), au realizat măsurători (muncă pe teren), au studiat planurile tehnice, au lucrat în aplicațiile photoshop, canva design, realizând machete, simulări ale proiectului și proiectul tehnic final, au realizat campanii de strângere de fonduri pentru modernizarea curții școlii, activități de dezbatere în scoală, chestionare, au invitat persoane resursă pentru proiect.
Caracter interdisciplinar- pe parcursul acestui proiect, elevii au utilizat informații asimilate în cadrul orelor de limba română (argumentarea, exprimarea opiniei, redactarea unor invitații și scrisori), matematică, informatică, educație fizică, desen, tehnologie
Parteneriate: Ordinul Arhitecților București, RomaEducation Fund, ACO România, Digital Spirit

Scopul activității

Testarea metodelor de învăţare experienţială care folosesc creativitatea, curiozitatea, abilităţile de comunicare şi spiritul de echipă al copiilor pentru creşterea gradului de implicare a viitorilor cetăţeni în procesele de planificare şi proiectare care le vor afecta mediul de viaţă.

Obiectivele educaționale ale activității

1. Deschiderea apetitului elevilor către studierea unui domeniu care nu apare în curricula şcolară
2.Stimularea creativității elevilor prin metode specifice nivelului de studiu la care se găsesc aceştia
3.Dezvoltarea vocabularului în limba română și însușirea unor termeni specifici arhitecturii
4.Dezvoltarea unei gândiri critice, integrate care să permită conexiuni logice între materiile studiate
5. Exersarea abilităților digitale în contextul dezvoltării durabile.

Relevanța activității

Acest proiect a reprezentat munca unei întregi echipe de elevi(foto echipă), iar de rezultatele acestei munci se vor bucura câteva generații. Elevii participanți la proiect (o echipă mixtă formată din elevi de clasa a VI-a și a VIII-a, elevi români și maghiari) au dat dovadă de implicare și pasiune, elevii de clasa a VIII-a sprijinindu-i pe colegii mai mici în amenajarea unui spațiu în care să poată realiza ore în aer liber. Elevii au realizat un nou plan al curții școlii introducând un teren de fotbal, gradene și un spațiu dedicat activităților de relaxare. S-a realizat o coeziune foarte bună de grup în cadrul claselor cu predare simultană (VI-VIII). Elevii au învățat de la specialiștii REF România cum să organizeze o activitate de fundraising( foto activitate REF ) și au organizat Târgul de Crăciun pentru care au realizat ornamente din materiale donate de ACO România și au strâns în felul acesta o sumă de bani. Prin activitățile realizate elevii au obținut finanțarea proiectului. https://www.de-a-arhitectura.ro/anunt-de-deschidere-a-sesiunii-de-finantare-a-proiectelor-de-a-arhitectura-in-scoala-mea-2020/, și-au dezvoltat abilități de comunicare scrisă și orală și au exersat munca pe diferite platforme și aplicații (canva design, google docs, miro). Pentru a crea elevilor din mediul rural șansa de a intra în contact cu elevi din mediul urban din alte școli am scris scrisori colegilor din același proiect din Cluj Napoca- Seminarul Ortodox, urmând să îi vizităm. https://www.facebook.com/notes/de-a-arhitectura/scrisori-%C3%AEntre-clasele-de-a-arhitectura/1530415150376688/.