Descriere

Proiectul „Dăruind, vei dobândi” s-a realizat în parteneriat cu Fundația World Vision și Primăria Oșești. A vizat în mod deosebit, sensibilizarea copiilor la suferințele aproapelui, contribuind la formarea adolescentului, empatizând cu cei din jur și alături de cei ce sunt în necaz, în suferință. Acest proiect a format abilități, valori și atitudini, responsabilitate față de cei din jur, aducând bucurie, zâmbet pe chipul celorlalți membrii ai comunității.
Concret, acest proiect a avut diferite activități, derulate prin finanțarea de către Fundația World Vision, unde am aplicat cu o cerere de finanțare, aprobată ulterior. În urma acestei cereri, am implementat, timp de 9 luni, activități cu caracter moral-religios, filantropic, de leadership, educație nonformală, educație parentală, vizite de studiu, program de lectură, pictură și oferirea de pachete sociale unor bătrâni din comunitate cu situație financiară precară, precum și elevi defavorizați.
Împreună cu elevii din grupul țintă, am selectat bătrâni sau familii defavorizate, unde am alcătuit un pachet numit social, ce a a avut ca și conținut-rechizite, alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, acestea au fost oferite ulterior, vizitând bătrânii acasă, dar și familiile vulnerabile. Această activitate a creat empatie, sensibilitate, responsabilitate, bucuria de a se implica în problemele comunității, având un impact pozitiv atât în rândul elevilor cât și a comunității.
De asemenea, am susținut și câteva sesiuni de educație parentală, cu părinții elevilor defavorizați, vizite de studiu în zona Moldovei, Neamț, Brașov.

Scopul activității

Scopul proiectului a fost acela de a forma abilități de viață, valori și atitudini, elemente de bună practică în rândul elevilor, sensibilizarea copiilor la suferințele aproapelui, realizarea de acte filantropice, precum și de reducere a abandonului școlar.

Obiectivele educaționale ale activității

O1- Să își formeze valori și atitudini moral-religioase;
O2- Să cunoască importanța filantropiei;
O3- Să manifeste interes de a comunica, interacționa cu cei din jur;
O4- Să adopte o atitudine pozitivă, tolerantă, față de aproapele său;
O5- Să empatizeze cu cei din jur;

Relevanța activității

Atât în timpul cât și în urma implementării proiectului, am observat atitudini şi comportamente modificate în mod pozitiv, sustenabil, pe termen scurt, mediu și lung, dar și un nivel crescut al cunoştinţelor despre informaţiile transmise, empatie, responsabilitate, sensibilitate, motivaţie crescută faţă de un anumit subiect sau activitate, manifestarea interesului pentru o tema sau activitatea abordată, iar riscul abandonului școlar, redus. Aspectul pozitiv al acestui proiect îl reprezintă formarea abilităților de viață, interacțiunea cu cei din jur, empatia, copilul a învățat să ajute, să fie responsabil.