Descriere

Proiectul ,,Dăruiește pentru…un zâmbet!’’, derulat în parteneriat cu 11 unități școlare din mediul rural și urban, cu instituții publice locale și județene și cu ONG-uri, a antrenat elevii în activităţi de voluntariat activ în vederea dezvoltării abilităţilor sociale (oferirea unui model comportamental pozitiv) şi a spiritului civic (responsabilizarea faţă de semenii aflaţi în nevoi).

Activitățile nonformale în care au fost implicați cei 800 de elevi precum donații de fructe și legume, alimente neperisabile, rechizite, cărți, dulciuri, pachete de Crăciun, organizarea de expoziții cu vânzare și festivaluri județene de colinde și obiceiuri de iarnă în scop caritabil, au ajutat beneficiarii direcți ai acestor acțiuni să depășească parțial starea de vulnerabilitate socială în care se aflau și să conștientizeze importanța continuării studiilor.

Activitatea principală a proiectului a fost Festivalul de colinde și obiceiuri de iarnă ,,Se-aude lin spre seară…’’ în cadrul căruia publicul, sub îndemnul ,,Un cadou=un zâmbet!’’ a donat pentru copiii instituționalizați de la Casa Maica Domnului Cluj (Asociația SOS Bambini), restul activităților derulându-se la nivelul unității școlare în beneficiul copiilor cu CES de la Şcoala Specială nr. 2 CRDEII Cluj, al Asociației SOS Bambini, al copiilor rromi din Parohia Ortodoxă Cojocna, al Asociației Christiana și al Asociației Masa săracilor Cluj, precum și al persoanelor aflate la Centru de Asistență pentru Vârstnici Cluj. De asemenea, unitățile școlare și comunitatea din care elevii provin și-au promovat, în scop caritabil, identitatea locală prin intermediul colindelor, al obiceiurilor de iarnă și al costumelor tradiționale (https://drive.google.com/file/d/1B9jUnUfVUyeIYNBlcP8Q7JemhlTds2yD/view?usp=sharing).

Scopul activității

Proiectul și-a propus antrenarea elevilor în activităţi de voluntariat activ în vederea dezvoltării abilităţilor sociale (prin oferirea unui model comportamental pozitiv) şi a spiritului civic (toleranța, empatia și responsabilizarea faţă de semenii aflaţi în nevoi), dar și pentru prevenirea discriminării sociale și reducerea riscului de abandon școlar.

Obiectivele educaționale ale activității

• Promovarea voluntariatului în rândul elevilor și al cadrelor didactice;
• Cultivarea spiritului civic, a generozității, empatiei și asertivității;
• Promovarea unui mediu școlar incluziv și eliminarea discriminării;
• Stimularea elevilor aflați în situații de risc în favoarea continuării studiilor;
• Conștientizarea comunității asupra nevoilor elevilor cu CES;
• Valorificarea talentului artistic în scop caritabil;
• Consolidarea colaborării școală-familie-comunitate;
• Crearea unor relații de colaborare între unitățile școlare din mediul urban și cel rural;
• Relaționarea armonioasă între elevi în context non-formal;
• Dezvoltarea interesului pentru a învăța de la ceilalți sau pentru a-i sprijini pe ceilalți în învățare;
• Formarea și dezvoltarea tuturor competențelor-cheie necesare conturării profilului absolventului de ciclu gimnazial

Relevanța activității

Elevii participanţi la proiect au dat dovadă de spirit civic, solidaritate și generozitate față de semenii aflați în dificultate, și-au manifestat spiritul de inițiativă și antreprenoriat, sensibilitatea și exprimarea culturală, rezonând sincer cu ideea că fiecare este ceea ce oferă celorlalți, dar mai ales că pot readuce pe chipul celor aflați în nevoi…un zâmbet de încredere. Calitativ, rezultatele vizează asigurarea integrării sociale a tuturor elevilor şi egalizarea şanselor de educaţie şi reuşită ale fiecărui copil, creșterea stimei de sine și dezvoltarea relaţiilor de prietenie între elevi. Cantitativ, rezultatele arată astfel: 800 de elevi voluntari, sume importante de bani donate de public pentru orfani, donații ale elevilor pentru copii și vârstnicii instituționalizați (600 kg de fructe și legume, 180 de pachete cu rechizite, 750 kg de alimente neperisabile, 270 de pachete cu îmbrăcăminte, 100 de pachete de Crăciun) și participarea anuală a peste 500 de elevi la Festivalul de colinde.