Descriere

Mediul școlar trebuie să fie atractiv pentru copii, de aceea profesorul trebuie să-și depășească atribuțiile formale (predarea) și să se implice activ în dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor. În scopul desfășurării activității în condiții optime, s-au dezvoltat relații parteneriale instituționale cu părinții elevilor, cu Postul de poliție Beharca, cu Biserica Adormirii Maicii Domnului Coțofenii din Față, cu Primăria comunei Coțofenii din Față. S-au folosit metode și tehnici moderne, materiale audio-video, laptop, retroproiector, CD-uri. Acest exemplu de buna practică vizează, pe de o parte, dezvoltarea afectiva a personalității individului prin educarea laturii moral – artistice, iar pe de altă parte să-i facă pe elevi să inteleagă, să respecte frumosul și să-și exprime bucuria momentului prin dans, muzică și arta populara: a costumului tradițional.

Scopul activității

Prevenirea abandonului școlar prin formarea unui comportament artistic prietenos, sensibil, responsabil și creativ față de folclor, obiceiuri, tradiții și dansul popular care se regăsește în vasta diversitate culturala românească.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Să amelioreze rata de participare la activitățile de educație formală, nonformală, informală.
 • Să deruleze activități educativ-recreative care asigură:
   – accesul egal la educație;
   – acceptarea interetnică;
   – abilitățile de siguranță personală și respect, apartenența la un grup.
 • Să pună bazele motivației pentru învățare, disciplină și frecvență, ale unui stil eficient de munca individuala, care sa asigure succesul școlar al elevului, accederea în treapta următoare de învățământ;
 • Să stimuleze potențialul creativ al elevilor, intuiția și imaginația;
 • Să dezvolte interesul față de mediu, sensibilitatea față de valorile moral-civice și culturale;
 • Relevanța activității

  Elevii și-au îmbunătățit performanțele școlare și aptitudinile sociale. Liderul comunității, directorul școlii, profesori și părinți ai copiilor s-au mobilizat pentru abordarea problemei abandonului școlar, acționând ca agenți ai schimbării sociale.