Descriere

În cadrul proiectului POCU „INCLUZIV – investiţie europeană pentru dezvoltarea socială în Cugir”, Școala Gimnazială Singidava este partener al Primăriei Cugir, al SPAS Cugir, al Asociației Alternative Millenium, al ONG-ului Provocația și al Școlii Iosif Pervain. A proiectat, organizat si desfășurat Program școală după școală pentru elevii proveniți din familii defavorizate. Activitățile realizate de o echipă de opt experți, coordonați de prof. Vlasea Floare au constat în supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, activități de recuperare la Lb. Română și Matematică, activităţi interactive pe componența antidiscriminare, activităţi recreative și activităţi practic-aplicative, totul sub semnul unor cuvinte magice, care constituie cuprinsul revistei Magic Words. Ea va fi finalizată și editată la sfârșitul lunii august.

Scopul activității

Sprijinirea creșterii calității actului educațional pentru 75 elevi din Școala Gimnazială Singidava, orașul Cugir, ZUM str. G. Coșbuc, elevi aflați în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație apartinând minorității rome.

Obiectivele educaționale ale activității

Activităţile educative au avut ca obiective:

 • integrarea copilului în programul zilnic; administrarea hranei, realizarea igienei personale;
 • ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi recuperarea lacunelor în învățare;
 • facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii;

  Activităţile ludice au reprezintat un element de sprijin în educaţie, la copilul între 6-15 ani, multe deprinderi şi cunoştinţe fiind dobândite prin joc, iar valorificarea acestui instrument informativ-formativ presupune atribuirea unui conţinut cu finalităţi de dezvoltare a potenţialului de cunoaştere afectiv şi volitiv al personalităţii, având astfel un incontestabil rol terapeutic.

  Activităţile de terapie ocupaţională desfășurate individual sau în grup sub îndrumarea personalului specializat au avut ca obiectiv pregătirea progresivă şi raţională a copilului pentru activităţile cotidiene cu grad cât mai mare de independenţă;

  Activitățile antidiscriminare au avut drept scop realizarea unei campanii antidiscriminare pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

 • Relevanța activității

  Cred că programul „Școală după Școală” a fost gândit ca un mijloc de a motiva elevii în frecventarea cursurilor școlare, în vederea reducerii abandonului școlar prin ajutor specializat la pregătirea temelor, prin asistența psihopedagogică în depășirea unor situații dificile sau chiar risc de eșec școlar, prin realizarea de acțiuni care contribuie la creșterea stimei de sine și chiar educație interculturală.