Descriere

Competiții sportive cu orice tip de dans: balet, aerobic, modern, contemporan, solo sau în echipe, în parteneriat cu Școala Specială Profesională cu Deficiențe de Auz „Sfânta Maria” și sprijiniți de domnul coregraf și arbitru de specialitate DAN MARINA.

Scopul activității

Aplicarea unor diverse metode interactive de predare – învăţare pentru elevii implicaţi în activităţile extrașcolare propuse – Educație fizică și sport.

Obiectivele educaționale ale activității

Activităţile îşi propun să formeze la elevi dorinţa desfăşurării de diverse activităţi: artistice, sportive, turistice. Ele au urmărit dezvoltarea la elevi a relaţiilor de colaborare, a spiritului de întrecere, de participare efectivă a tuturor elevilor, de confruntare cu realităţile din afara cartierului unde locuiesc, încurajarea dezvoltării personalităţii elevilor.

Relevanța activității

Inovație, creativitate, implicare stimulativă pentru elevi, cultivarea gustului pentru mișcare; încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, ideilor, gesturilor motrice și trăirilor provocate de dans și aerobic; cultivarea practicării activităților motrice de timp liber; crearea unui mediu educațional care să stimuleze și să încurajeze elevul în exprimare corporală.