Descriere

Prin joc și competiție elevii clasei all-E au utilizat operatii aritmetice cu aplicabilitate in acțiunile financiare simple urmărindu-se insușirea unui comportament moral – rațional al consumatorului. Metodele folosite au fost de comunicare orală in special conversația, explicația, metode de rationalizare a invățării prin exercițiul matematico-financiar, munca independentă, jocul de rol, problematizarea. Prin joc, competiție, soft educațional, interpretare muzicală educația financiară și matematica si-au găsit aplicabilitatea. Sarcinile de lucru au avut caracter interactiv motivând elevii spre invățare activă a operațiilor de ordine diferite prin folosirea parantezelor rotunde cu aplicabilitate in cursa cumpărăturilor recunoscând monedele și bancnotele românești, descoperind prin joc ințelesul conceptelor de venit, cheltuială, profit in urma cumpărăturilor realizate de fiecare grup in parte. Activitatea s-a finalizat cu confecționarea unei pușculite de către fiecare elev.

Scopul activității

Formarea și consolidarea deprinderii de a efectua operatii de inmulțire in concentrul 0 -1 000; familiarizarea elevilor cu modalitățile de cheltuire și economisire a banilor pentru formarea unui comportament rațional financiar.

Obiectivele educaționale ale activității

 • utilizarea operațiilor aritmetice cu aplicabilitate in acțiunile financiare simple prin insușirea unui comportament moral – rațional al consumatorului prin efectuarea exercițiilor rapide de calcul mintal, folosind proprietățile operațiilor; operarea cu numere naturale, urmărind respectarea ordinii
 • efectuării operațiilor și folosirea corectă a operațiilor;
 • rezolvarea de probleme cu cel mult trei operatii;
 • cooperarea la nivel de grup prin joc de rol la „Cursa cumpărăturilor” folosind monede, bancnote;
 • descoperirea prin joc ințelesul conceptelor de venit, cheltuiali, profit; folosirea corectă a formulelor de adresare in ațliunea de cumpărare;
 • confecționare unei pușculile aplicând conceptul de economisire;
 • Relevanța activității

  Elevii din clasa aII-a E au fost stimulați să-și formeze o gândire matematico- financiară, care îi va ajuta în viitor să fie independenți și inovatori, să-și asume riscuri, să accepte provocări și să caute soluții creative pentru propriulbuget si de ce nu pentru propria afacere.

  Prin activități ludice – cursa cumpărăturilor și instrumente moderne de învățare soft educational, fișe de lucru, elevii au descoperit importanța pe care educației financiară și matematica o are în procesul de dezvoltare a economii. Prin activitățile integrate, s-a urmărit dezvoltarea capacității elevilor de a-și comunica propriile idei, opinii, gânduri și sentimente, cât și apropierea de viața cotidiană. Elevii au identificat și exersat diferite tipuri de comportamente în situații de învățare autentică. De exemplu, aceștia au învățat reguli de politețe pe care trebuie să le aplice la cumpărături, s-au familiarizat cu produse, cu banii, adică monedele și bancnotele care circulă în țara noastră. Copiii au învățat să-și asume rolul într-un grup, să relaționeze cu alți membri ai grupului și să se implice în realizarea unei sarcini în cadrul grupului. Principala modalitate de rezolvarea a acestor abilități a fost jocul.