Descriere

Elevii participanți la această activitate au fost selectați cu acordul parinților deoarece activitatea fiind în esență extrașcolară se desfășura în afara orelor de program școlar. Pentru succesul activității era necesar de asemenea ca elevii să aibă competențe pentru lucrul pe calculator de nivel minim (… și să poată participa la activitate cu laptopul personal, evident cu acordul părinților).
Activitatea s-a desfășurat pe parcursul unui an școlar, în laboratorul de fizică, elevii urmărind indicațiile date pe laptopul profesorului și redate pe videoproiector. Elevii au fost încurajați sa experimenteze prin modificarea codului javascript urmărind rularea aplicației create.
La final, elevii au putut realiza câteva aplicații care simulează experimente de fizică: mișcarea circulară, legea lui Hooke, studiul pârghiilor, etc.

Scopul activității

Studiul aprofundat al fenomenelor fizice din perspectiva aplicatiilor pe calculator.

Obiectivele educaționale ale activității

  • intelegerea aprofundata a fenomenelor fizice cu scopul de a le putea prezenta in formatul unei aplicatii ce poate rula pe un computer;
  • integrarea elementelor de fizica in limbaje de programare;
  • integrarea rapida pe piata muncii;
  • Relevanța activității

    În conformitate cu cele de mai sus toți elevii și-au îmbunătățit rezultatele învățării nu doar la fizică și matematică ci s-a constatat și o creșterea a capacității de concentrare la rezolvarea diferitlor sarcini de învățare. Acest lucuru a dus la creșterea notelor și la alte discipline.