Descriere

Pornind de la premisa că nu există artă mai frumoasă decât arta de a sădi în mintea şi în inima unui copil dragostea pentru învăţătură, a prins viaţă Proiectul Educaţional “Curcubeul inteligenţei emoţionale”.
SCOPUL PROIECTULUI:
Dezvoltarea competențelor emoționale prin jocuri care au ca scop: conștientizarea trăirilor emoționale proprii, exprimarea emoțională adecvată prin îmbogățirea vocabularului emoțional, identificarea emoțiilor pe baza indicilor nonverbali, prin limbaj mimicogestual, transmiterea adecvată a mesajelor cu încărcătură emoțională, dezvoltarea empatiei, înțelegerea cauzelor și consecințelor emoțiilor, utilizarea strategiilor de reglare emoțională adecvate vârstei.
OBIECTIVE URMĂRITE:
1. Recunoașterea și exprimarea emoțiilor:
• Identificarea emoțiilor celorlalți în diferite contexte pe baza componentei nonverbale;
• Recunoașterea și exprimarea verbală a emoțiilor proprii;
• Exprimarea empatiei față de alte persoane;
2. Înțelegerea emoțiilor
• Identificarea cauzei emoțiilor proprii și ale celorlalți;
• Numirea consecințelor emoțiilor într-o situație
3. Reglarea emoțională
• Strategii de reglare emoțională – de rezolvare a problemelor cu încărcătură emoțională.
Resurse educaţionale on-line: canalul personal de YOUTUBE, ŞCOALA DE ACASĂ, CIOBAN MIHAELA:
Asocierea lunilor anului cu culorile curcubeului, precum şi atributele conferite acestora: ROŞU-RESPECT ORANJ-ONESTITATE GALBEN-GENEROZITATE VERDE-VESELIE ALBASTRU-ATENŢIE INDIGO-INTELIGENŢĂ VIOLET-VICTORIE, au permis reţinerea uşoară a aspectelor pozitive care ţin de trăirile emoţionale ale fiecărui copil.