Descriere

Activitatea nr. 1, participare directă:
Elevii claselor I-IV vor participa la o singura proba (Şah), elevii claselor V-VIII vor participa la 4 probe (Sărituri cu coarda, Ştafeta, Trage sfoara şi Flotari), iar elevii claselor IX XII vor participa la 4 probe (Viteza 60 m, Sărituri la groapa cu nisip, Aruncarea greutăţii si Darts). Activitatea nr. 2, participare indirectă:
Concurs de fotografie cu tematică sportivă – Cupa „ŞTEFAN D. LUCHIAN” în şcoala mea. Ne-am dorit ca activitatea sportivă – principală – extracurriculară să fie proiectată similar cu cea didactică, într-un climat de competiţie şi colaborare, îmbinând metodele tradiţionale cu cele moderne, ştiind că si 5-10 minute de activitati fizice petrecute zilnic in aer liber imbunatatesc sanatatea mintala, starea de spirit, respectul de sine si previn depresia. De asemenea, am dorit ca elevii să se desprindă de calculator şi de tablete şi să privească altfel petrecerea timpului liber.

Scopul activității

Scopul proiectului de parteneriat este stabilirea relaţiilor de prietenie între elevii de aceeaşi vârstă din şcolile participante, promovarea valenţelor educative ale sportului, a spiritului de fair-play, respect, combaterea discriminării şi desfăşurarea în comun a unor activităţi sportive, în vederea popularizării sportului individual şi de echipă.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Responsabilizarea fiecarui profesor în vederea pregătirii elevilor ce vor participa la concurs
 • Constituirea unei baze de date cu profesorii participanţi la proiect
 • Instruirea profesorilor responsabili de fiecare proba a concursului
 • Desfasurarea in comun a activitatilor sportive din cadrul proiectului
 • Diseminarea rezultatelor proiectului in unitatile scolare participante
 • Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului şi transmiterea acestora către profesorii implicaţi
 • Promovarea proiectului in mass-media locala, judeteana dar si in judetele partenere
 • Organizarea unor evenimente de diseminare în unităţile şcolare participante.
 • Relevanța activității

  Proiectul este un exemplu de bună practică prin modul în care competiţia sportivă este promovată ca mijloc de a petrece, într-un mod creativ şi recreativ în aceeaşi măsură, a timpului liber, în contextul dezvoltării elevilor pe toate componentele culturale şi sportive deopotrivă.