Descriere

– activitatea a vizat în primul rând elevii cu rezultate mai slabe (observând că au dificultăți în perceperea părților de vorbire), astfel am adus în atenția elevilor două fișe interactive ce aveau și suport teoretic, astfel exercițiile se corelau mult mai ușor cu informațiile asimilate anterior și cele de pe suport.
– captarea atenției am realizat-o printr-un joc-exercițiu „Vânătoarea de greșeli” – acesta presupunea recunoașterea repetițiilor deranjante, astfel elevii au sarcina de a înlocui „substantivul deranjant” cu un pronume (ex: Ana a vrut să-și viziteze bunicii, dar bunicii nu erau acasă.)
– obținerea performanței s-a realizat cu ajutorul unui joc interactiv – Kahoot (un chestionar cu itemi ce au vizat subiectul propus);
– evaluarea performanței: elevii au fost împărțiți în două echipe, aceștia aveau sarcina de a se așeza în linie, ținându-se de mână, iar când auzeau că doamna învățătoare a rostit un pronume personal, ei ridicau mânuțele și strigau ”Electric”.

Scopul activității

Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a recunoaște și integra pronumele personal în diverse situații de comunicare

Obiectivele educaționale ale activității

  • să identifice pronumele personal dintr-un text;
  • să numească la ce persoană și la ce număr apare pronumele personal;
  • să alcătuiască enunțuri cu pronumele personale învățate;
  • Relevanța activității

    Așa cum am precizat anterior, activitatea a avut în centrul său elevii aflați în risc și am observat progrese din partea lor, obiectivele fiind atinse.