Descriere

Activitatea a constat în realizarea unei campanii de promovare în şcoală a avantajelor şi riscurilor lumii online. Informaţiile au avut la bază programul Eroii Internetului, iar campania a făcut parte din Competiţia Eroii Internetului.
Campania de promovare a siguranţei pe internet desfăşurată în şcoală prin intermediul celor două echipe a cuprins următoarele etape:
1. Formarea echipelor, stabilirea rolurilor şi sarcinilor
2. Precizarea termenelor şi resurselor
3. Pregătirea materialelor necesare desfăşurării campaniei
4. Promovarea campaniei (în clase, pe holuri, în cancelarie şi în curtea şcolii)

Fiecare dintre echipe a urmat aceleaşi etape, diferită fiind modalitatea de implementare.
Pentru ca această campanie să aibă succes elevii şi-au folosit creativitatea şi abilităţile digitale în realizarea unor materiale cât mai originale. Şi-au asumat rolurile şi sarcinile repartizate şi au venit cu soluţii la problemele pe care le-am întâmpinat.
Prezentările în faţa elevilor din alte clase au fost considerate ca nişte jocuri de rol, iar concursul de întrebări i-a transformat în mici evaluatori care puteau oferi recompense pentru răspunsurile corecte.