Descriere

Opționalul „Cultură și spiritualitate românescă”, curriculum integrat din CDȘ-ul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Sibiu (opțional la nivelul mai multor arii curriculare) s-a derulat cu succes la nivelul clasei a V-a, în anul școlar 2017/2018, iar în anul următor, 2018/2019, s-a extins și la clasa a VI-a.

Tematica disciplinei cuprinde o arie largă de teme și subiecte care privesc cultura și spiritualitatea poporului român. Caracterul interdisciplinar a permis predarea/evaluarea, în parteneriat atât la nivelul cadrelor didactice, cât și la nivel instituțional (activități în parteneriat cu instituții din comunitatea locală).

Scopul activității

Elaborarea opționalului „Cultură și spiritualitate românescă – curriculum integrat” pentru clasa a V-a, ca urmare a oportunităţii noului Plan –cadru de învățământ pentru gimnaziu, cf. OMENCS 3590_5 apr 2016, are ca scop bucuria descoperirii valorilor culturale, spirituale, tradiţionale româneşti şi frumuseţea omului, cunoașterea identității personale și naționale, precum și înțelegerea și respectarea celor din jurul nostru.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Explicarea unor elemente definitorii ale culturii şi spiritualităţii româneşti;
 • Descrierea unor aspecte caracteristice culturii şi spiritualităţii româneşti, utilizând concepte specifice;
 • Identificarea mesajului din texte sau suporturi expresive date ( literare, plastice, istorice, religioase);
 • Realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în contexte şcolare şi extra-şcolare;
 • Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale;
 • Înţelegerea profundă a propriei culturi şi spiritualităţi ca bază a respectului faţă de acestea şi a atitudinii deschise faţă de diversitatea exprimării culturale.
 • Relevanța activității

  Activitățile opționalului propus răspund și nevoilor categoriilor de elevi aflați în risc și oferă acestora situații/sarcini de învățare care corespund posibilităților lor de adaptare, învățare și integrare. Exemple din predarea anumitor conținuturi:

 • „Meteorologie populară (mărțisorul)” Povestea voinicul care a eliberat Soarele redată prin desen.
 • „Monumente istorice din România”. Elevii care doresc pot fi profesori pentru o oră. Se alege una dintre monumentele propuse, se culeg informații și îmagini și se prezintă materialul pregătit în fața clasei.