Descriere

Activitatea s-a desfăşurat sub forma unui proiect interdisciplinar care a cuprins activităţi din mai multe arii curriculare desfăşurate pe parcursul semestrului II şi a avut ca obiectiv principal „păşirea cu dreptul” în lumea cărţilor şi a lecturii.

Activitatea a început cu citirea poveştilor „Gâsca de aur”, „Jack şi vrejul de fasole” (individual- acasă sub forma unei activităţi desfăşurate împreună cu părinţii „Minutele de lectură”, la şcoală – în perechi, împreună cu cadrul didactic sau împreună cu elevii mai mari de la alte clase care au citit celor mici), într-o atmosferă relaxantă, în grădina din curtea şcolii.

Folosind metode activ –participative de lucru în grup, adaptate nivelului de vârstă al elevilor şi jocuri didactice, am analizat conţinutul textelor, punând accent pe relaţia dintre personaje (om – animale, om-plante) şi sentimentele transmise prin intermediul acestora. Am evidenţiat mesajele textelor punând accent pe trăsăturile morale (bunătate, iubire faţă de semeni, ajutor reciproc) şi, pornind de la acestea, am discutat despre rolul plantelor şi al animalelor în viaţa omului, desfăşurând activităţi practice de construire a unor căsuţe pentru păsări, împreună cu părinţii pe care le-am montat în curtea şcolii şi plantarea unor seminţe de flori şi răsaduri de legume pe care le îngrijim, observând creşterea şi dezvoltarea.

Am pus în scenă dramatizarea poveştii „Gâsca de aur”, pe care am prezentat-o părinţilor şi am realizat o machetă pe baza poveştii „Jack şi vrejul de fasole”. Am vizionat filmele şi am discutat despre avantajele citirii în detrimentul filmului.

Fiecare activitate s-a încheiat cu momentul „ dulce” (servirea unei prăjituri) şi o dezbatere ce a cuprins propuneri pentru activitatea următoare.

Scopul activității

 • îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii actului educaţional care determină: satisfacerea beneficiarilor direcţi şi indirecţi şi păstrarea efectivelor de elevi sau creşterea acestora și creşterea performanţei şcolare a elevilor;
 • dezvoltarea intelectuală, socială, emoţională folosind activităţi interdisciplinare;
 • Obiectivele educaționale ale activității

 • să citească cursiv, conştient cuvinte, propoziţii şi texte scurte (75% dintre elevi);
 • să redea folosind cuvinte proprii conţinutul textului citit/ascultat (75 % dintre elevi);
 • să identifice trăsături morale ale personajelor, argumentând alegerea pe baza faptelor (75% dintre elevi);
 • să precizeze ce simt în situaţii familiare, argumentându-şi starea; ( 90% dintre elevi);
 • să descopere etapele de dezvoltare ale unei plante (90% dintre elevi);
 • să descopere caracteristici ale vieţii insectelor (mediul, modul de viaţă);
 • să participe cu interes la activităţile propuse (100% dintre elevi);
 • să colaboreze în cadrul sarcinilor de grup, îmbinând ascultarea activă cu acceptarea unei păreri diferite de a lui (90 % dintre elevi);
 • să manifeste interes pentru acţiuni de protejare a mediului înconjurător (100% dintre elevi);