Descriere

Programul ”a doua șansă” pentru învăţământul primar este echivalentul şcolii primare şi poate fi parcurs în 2 ani, cu posibilitatea măririi sau micşorării duratei de şcolarizare. Acesta are ca scop principal reintegrarea în învăţământ a persoanelor care au depăşit cu 4 ani vârsta de şcolarizare pentru învăţământul primar şi care, fie nu au parcurs nici o clasă primară, fie au abandonat pe parcurs, depăşind vârsta necesară pentru înscrierea în învăţământul de masă.
Oferind cursanților avantaje precum: durata flexibilă a programului, învăţarea alături de colegi aflaţi în situaţii de viaţă similare, recunoaşterea şi certificarea competenţelor dobândite anterior, conţinuturi adaptate vârstei şi  intereselor, evaluare centrată pe competenţe, consiliere şi sprijin.
Fiecare persoană care finalizează programul „A Doua Șansă” va obține un certificat de absolvire, absolvenții vor putea să-și continue studiile la nivel gimnazial.

Scopul activității

Programul „A doua şansă” – învăţământ primar are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii și care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei.

Obiectivele educaționale ale activității

 asigurarea unui program de pregătire individualizat pentru educaţia de bază în
funcţie de aspiraţiile şi interesele elevilor;
 recunoaşterea competenţelor dobândite anterior–pe căi formale, nonformale şi
informale–în raport cu cerinţele formulate prin standardele de performanţă, pentru educaţia de bază;

Relevanța activității

Proiectul „A doua șansă”, avut ca obiectiv „creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în sistemul de învățământ și susținerea preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate, prin operațiuni de prevenție a abandonului școlar.” Printre cele mai importante aspecte asumate prin proiect se numără: reintegrarea în sistemul de educație a elevilor si adolescenților care au abandonat școala de cel puțin 4 ani; optimizarea resurselor de învățare destinate persoanelor din grupul țintă; dezvoltarea competențelor profesionale specifice și stimularea parteneriatului activ școală- comunitate.