Descriere

Pe parcursul proiectului, s-au organizat activităţi individuale şi de grup (împreună cu profesorii de maghiară, biologie, muzică, sport) orientate spre a cunoaşte cultura, tradițiile, limba şi arealul nativ al fiecărui popor în parte. Astfel, s-au organizat întâlniri: Dansuri populare maghiare/românești, Degustări de mâncăruri/băuturi specifice (româno-maghiare); Vizită la biblioteci românești/maghiare, Participarea la piese de teatru în limba română/maghiară (Cluj-Napoca – Alba Iulia), Parteneriate cu Ungaria şi Kisvárda, concretizate prin excursii; Medalioane culturale – Mihai Eminescu/Petőfi Sándor; Andrei Muresanu/Kölcsey Ferenc finalizate cu excursii la Casele memoriale ale acestora, vizitarea unor muzee din România şi Ungaria.

Prin folosirea metodelor moderne şi a celor tradiționale, elevii au avut diverse sarcini de lucru: ajutor în confecţionarea unor costume populare româneşti şi maghiare, învățarea unui dans aparținând ambelor ţări, Scrierea unor rețete specifice, atât în limba maghiară cât și în cea română, Participarea efectivă la „Săpatul viei” şi la ”Zdrobitul strugurilor”, Alcătuirea, pe grupe și individual, a unor jurnale bilingve de viață/ călătorie; vizionarea de filme maghiare/româneşti cu subtitrare româno/maghiară; alcătuirea unui scurt Ghid de conversaţie pentru străini etc.

Scopul activității

Atragerea elevilor minorităţii maghiare înspre descoperirea frumuseţii limbii române și învățarea acesteia pentru uzul cotidian și, implicit, pentru promovarea examenelor naționale;

Obiectivele educaționale ale activității

  • înţelegerea rațională a faptelor de limbă și a coerenţei lor structurale, pornind de la mecanismele esenţiale de generare a mesajului în comunicarea orală şi scrisă;
  • asigurarea controlului conştient al uzului comunicării lingvistice în ascultare, vorbire, lectură și scriere, în raport cu normele limbii române în vigoare;
  • cunoaşterea şi înţelegerea elementelor fundamentale de ordin lexical și gramatical, comune limbii române şi altor limbi moderne (romanice sau din alte familii), într-o viziune sincronică;
  • dobândirea unor competențe cognitive culturale formate preponderent prin lectură, ca abilitate de viaţă;
  • asumarea valorilor etice şi a idealurilor umaniste naţionale, definitorii pentru omul modern, necesare propriei dezvoltări afective şi morale, având ca reper modelul socio-cultural contemporan.
  • Relevanța activității

    Se adresează unor tineri cu oportunități reduse: Unii elevii din acest liceu provin din medii defavorizate, cu familii monoparentale sau chiar fără părinți; Vizează creşterea gradului de responsabilizare al elevilor faţă de propria viaţă; Favorizează creşterea performanţelor elevilor, folosind metode inovative de lucru; Elevii, profesorii şi părinţii au învăţat să lucreze împreună; S-a redus semnificativ absenteismului şi s-au soluționat probleme legate de comportament; Comunicarea elevi-profesori s-a îmbunătățit; Elevii au căpătat mai multă încredere în ei înşişi;