Descriere

Activitatea propusă a avut ca scop promovarea unor tradiții și obiceiuri de Crăciun specifice Văii Someșului, pentru a elimina riscul ca acestea să fie uitate, precum și cultivarea interesului elevilor pentru cunoașterea, păstrarea și valorificarea obiceiurilor specifice poporului nostru.

De asemenea, proiectul a vizat culegerea și prelucrarea unor obiceiuri locale, pentru asigurarea continuității lor, stimularea interesului și a creativității elevilor, pentru păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor locale, formarea capacităților de comunicare ale elevilor, prin activități de relatare a impresiilor și a sentimentelor trăite și creșterea prestigiului școlii în comunitate, prin diseminarea rezultatelor proiectului în unitățile de învățământ partenere.

Proiectul a reunit școli și parohii de pe Valea Someșului, fiecare reprezentată de grupuri vocale și a constat în prezentarea de colinde și obiceiuri de iarnă. Expoziția realizată, cuprinzând lucrările artistico-plastice, a întregit evenimentul, creând în sufletul celor prezenți, sentimente de bucurie.

Astfel, activitatea principală a proiectului presupune interpretarea unor colinde vechi sau chiar necunoscute, motiv pentru care dorim ca tânăra generație să fie educată în spiritul respectării valorilor culturale și tradițiilor locale prin conștientientizarea importanței acestora.

Scopul activității

Promovarea unor tradiții și obiceiuri de Crăciun specifice Văii Someșului pentru a elimina riscul ca acestea să fie uitate.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Culegerea și prelucrarea unor obiceiuri locale pentru asigurarea continuității lor;
  • Stimularea interesului și creativității elevilor pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor locale;
  • Formarea capacităților de comunicare ale elevilor prin activități de relatare a impresiilor și sentimentelor trăite.
  • Relevanța activității

    În cadrul grupurilor vocale au fost cooptați și copiii rromi. În acest sens am încercat să dezvoltăm capacitatea și abilitatea acestora de a lucra în echipă.