Descriere

Crosul „Mișcare pentru Fiecare” este organizat anual începând cu 2012 și face parte din calendarul intern al activităților sportive cu finanțare extrabugetară, care sunt trei la număr și au rolul de a atrage elevii spre sportul de masă și spre mediul școlar, datorită faptului că la Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu. Procentul elevilor aflați în situații cu risc de abandon școlar este destul de ridicat.
Acest eveniment are anual invitați și oaspeți de seamă, care la rândul lor sunt exemple în acest domeniu de activitate. Spre exemplu, anul acesta am avut-o alături de noi pe Paula Todoran, multipla campioană națională și participant la Olimpiada de la Rio, elevii fiind foarte încântați de prezența acesteia. Competiția s-a desfășurat pe șoseaua din localitatea Dragu și s-a finalizat cu acordarea de premii care constau în materiale sportive, medalii și diplome. Anual are loc și o tombolă cu premii la finalul evenimentului, care atrage și mai mulți elevi.

Scopul activității

Atragerea elevilor către sportul de masă și mediul școlar.

Obiectivele educaționale ale activității

Integrarea elevilor din medii dezavantajate, de etnie rromă prin activități sportive.

Relevanța activității

Datorită specificului unității școlare și a faptului că procentul elevilor aflați în situații de risc de abandon școlar (copii de etnie rromă) este foarte ridicat, cu siguranță obiectivele propuse au fost atinse. Aceștia au dat dovadă de un spirit de fair-play ridicat, având o prezență mai bună la activități.