Descriere

Caracterul interdisciplinar al activității a dinamizat procesul instructiv-educativ, a încurajat derularea a cât mai multe activități(atât în timpul orelor de curs cât și în afara acestora – cercul literar, călătorii virtuale, concursuri etc.) și a oferit posibilitatea reală de a îmbina toate resursele care nu se aflau în programa școlară.

Scopul activității

Integrarea în cadrul formal a unor proiecte educaționale cu activități didactice non-formale, în vederea obținerii unei satisfacții mai mari în timpul orelor de limba și literatura română.

Obiectivele educaționale ale activității

  • antrenarea elevilor în educația non-formală prin metode variate, creative și stimulative
  • lucrul în echipă
  • Relevanța activității

    Elevii aflați în risc de rămânere în urmă au fost integrați în activități prin intermediul fuziunii, armonizării, încorporării, unificării și coeziunii.