Descriere

Instruirea copiilor într-un domeniu civic, de identificare a trăsăturilor morale (pozitive și
negative) ale unei persoane, sporirea interesului pentru un comportament civilizat și o
atitudine pozitivă, armonizarea relațiilor de colegialitate/prietenie. Prin derularea acestei activități desfășurată în mai multe etape, pe tot parcursul anului
școlar, a avut drept scop sporirea interesului elevilor pentru un comportament civilizat,
armonizarea relațiilor în cadrul colectivului clasei, implicarea activă a tuturor elevilor în
activitatea școlară, inocularea dorinței de a aspira la o viață fără violență, formarea
unui profil psihologic conturat de empatie, altruism, toleranță, pozitivism, o nouă
atitudine vizavi de semeni. A avut un caracter interdisciplinar, după cum se observă în
enumerarea competențelor de dezvoltat la elevi: comunicare în limba maternă, competențe de bază în științe și tehnologii, competențe digitale, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare culturală.
S-au utilizat metode activ-participative (Brainstorming; Cubul; Pălăriile gânditoare; Turul
galeriei; Explozia stelară; Frisco; Ciorchinele; Jocul didactic), iar sarcinile de lucru au
fost concepute pe diferite domenii de activitate, frontal/individual/pe grupe/în
perechi, utilizând mijloace didactice care au avut rolul de a-i motiva pe elevi, a le stârni
curiozitatea și a-i mobiliza să se implice cât mai activ și cu rezultate foarte bune.