Descriere

Proiectul educațional „Copilăria este verde” s-a derulat pe parcursul anului școlar 2020-2021, având ca scop crearea unui context propice dezvoltării competențelor-cheie prin valorificarea interesului pentru natură și prin stimularea interesului elevilor pentru școală, prin adaptarea demersului didactic în mod creativ la nevoile și interesele educabililor.
Obiectivele educaționale vizate au fost:
– dezvoltarea competențelor-cheie la elevi prin implicarea acestora în activități desfășurate în natură;
– formarea unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător prin conștientizarea pericolelor unei degradări rapide a naturii;
– crearea unui climat securizant și stimulativ pentru elevii cu dificultăți de învățare prin organizarea și desfășurarea de activități educaționale atractive;
– valorificarea resurselor educaționale, umane și materiale, locale;
– reducerea situțiilor de absenteism școlar prin promovarea unor strategii inovative și creative de dezvoltare a potențialului fiecăruia.
Proiectul educațional „Copilăria este verde” a demarat ca urmare a interesului elevilor clasei pregătitoare pentru natură. Se evidențiază prin implicarea actorilor educaționali din școală (profesorul de la clasă, alte cadre didactice/colegi profesori, director, director adjunct), precum și a unor actori educaționali din comunitatea locală: părinți, apicultor, asociație de reciclare, tineri reprezentanți ai bisericilor evanghelice, cadre didactice din zona Oțelu Roșu.
Au participat la activitățile proiectului cei 16 elevi ai clasei pregătitoare, precum și cei 42 de preșcolari din cadrul Secției Oțelu Roșu a Liceului Teologic Baptist Reșița.
Un punct forte al proiectului descris este interdisciplinaritatea, ca bază a activităților proiectului. Contextele de învățare propuse elevilor vizează competențe-cheie și competențe specifice aparținând următoarelor discipline: Comunicare în limba română (stimularea elevilor să citească, antrenarea în discuții tematice, Matematică și Explorarea Mediului (observarea și studierea mediului înconjurător, observarea albinelor, dobândirea de cunoștințe despre reciclare, realizarea de calcule și schimburi echivalente valoric, prin „comercializarea unor produse/elemente din natură”), Educație fizică (participarea elevilor la diverse jocuri sportive), Muzică și mișcare (intonarea unor cântece tematice cu acompaniament clasic – chitară și improvizat – lovirea ritmică a instrumentelor de scris/aplauze/…), Arte Vizuale și Abilități Practice (realizarea unor decorațiuni ce respectă tema dată), Dezvoltare Personală (activități de grup, activități de stimulare a civismului – evidențierea importanței reciclării).
Proiectul educațional „Copilăria este verde” a oferit elevilor oportunitatea de a se implica în activități diverse, cu un impact deosebit asupra copiilor, respectiv:
– Realizarea unor decorațiuni pentru sala de clasă / spațiul de învățare, cu tematică din natură;
– Colectarea selectivă a unor deșeuri electrice și electronice, ca urmare a colaborării profesorului coordonator cu asociația Environ (ce se ocupă de reciclarea deșeurilor electrice și electronice), care a susținut o prezentare despre protejarea naturii, pe înțelesul celor mici, prin intermediul aplicației Google Meet („Două minute cu Amy”);
– Participarea la concursuri artistice pe tema ecologizării și a protejării mediului („Baterel – Eroul reciclării”);
– Activitatea „În lumea lui Bizulici”, desfășurată în data de 20 mai, când se sărbătorește Ziua Mondială a Albinelor, în cadrul temei săptămânale „Lumea insectelor”, realizată în colaborare cu firma de apicultură ApiTeo For Good BeeHive SRL;
– Intervievarea unui apicultor, care le-a oferit elevilor informații valoroase despre albine și care le-a explicat importanța albinelor în natură;
– Realizarea unei expoziții cu decorațiuni condecționate din materiale reciclate, în formă de albinuțe;
– Activități recreative în aer liber, realizate în colaborare cu tinerii din bisericile evanghelice din zona Oțelu Roșu.
Feed-back-ul elevilor a fost pozitiv. Aceștia au fost captivați de activitățile derulate, mai ales datorită faptului că acestea au venit ca un răspuns la așteptările lor. Și-au exprimat dorința de a continua astfel de activități. Atitudinea elevilor față de învățare a fost îmbunătățită, iar gradul de implicare în activitățile școlare a crescut.
Ca urmare a activităților desfășurate în cadrul proiectului educațional „Copilăria este verde”, au fost dezvoltate competențe-cheie, după cum urmează:
 competența de a comunica a fost dezvoltată în cadrul interacțiunii elev-elev și elev-actor educațional (cadrul didactic, apicultorul, tinerii invitați etc);
 competențele de bază în științe au fost dezvoltate prin studierea naturii, sub diferite aspecte;
 competențele sociale și civice au fost dezvoltate prin implicarea elevilor în activități de grup și prin activitățile destinate ecologizării;
 spiritul de inițiativă al elevilor a crescut în cadrul activităților sportive;
 sensibilizarea și exprimarea culturală s-a dezvoltat prin realizarea decorațiunilor și a decorurilor, a desenelor pe asfalt și prin intonarea acompaniată a unor cântece.
Este cunoscut faptul că, la vârstele mici, copiii caută modele de urmat. De cele mai multe ori, modelul este găsit în persoane tinere, dinamice, cu viziune deschisă. Un element de originalitate al proiectului „Copilăria este verde” îl reprezintă implicarea în activități a unor persoane tinere, care vorbesc cu ușurință „pe limba celor mici” (apicultorul, reprezentantul asociației ce promovează reciclarea, tinerii bisericilor evanghelice). Impactul mesajului transmis de aceștia a fost major, activitățile demonstrându-și astfel eficiența.
De asemenea, în contextul actual, este indispensabilă utilizarea noilor tehnologii în învățare. În cadrul proiectului „Copilăria este verde”, activitatea fizică s-a îmbinat în mod fericit cu cea realizată on-line: interviu apicultor, prezentarea realizată de reprezentantul firmei de reciclare. Utilizarea videoproiectorului, a laptopului, a aplicațiilor ce simulează concursurile, a prezentărilor audio/video au facilitat derularea proiectului.
Ca și model de bună practică, proiectul educațional „Copilăria este verde” poate fi transferat și în alt context, valorizând actorii educaționali disponibili și adaptând conținuturile în funcție de vârsta educabililor și de resursele disponibile.