Descriere

Activitatea ”COPIL SUNT SI EU…” a îmbinat, prin intermediul jocului, activităţi specifice disciplinelor CLR (comunicare în limba română), MEM (matematică ṣi explorarea mediului) si EFS ( educaţie fizică ṣi sport). Sarcinile de lucru sunt variate: transferul mingilor de tenis de masă dintr-o găleată în alta, folosind munca în echipă; citirea textelor în funcție de anumite repere ( alineat, enunţuri, linia de dialog); completarea axei timpului; identificarea de cuvinte, respectând numărul de silabe indicat; aprofundarea unor noțiuni, realizarea asociației verbale între obiectele și fenomenele date.

Activitatea a fost prezentată colegilor din ṣcoala , părinţilor ṣi colegilor din judeţ, fiind prezentata in cadrul CERCULUI PEDAGOGIC al clasei a II-a Sibiu.

Scopul activității

Punerea în valoare și antrenarea capacităților creatoare ale şcolarului prin facilitarea procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoştinţelor.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Crearea coeziunii grupului, accentuarea cooperării, includerii şi participării pentru a duce sarcina la bun sfârṣit.
 • Consolidarea deprinderii de citire in forme variate a enunţurilor și textelor scurte, în funcţie de anumite repere (enunţuri, alineat, linia de dialog).
 • Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a textului și dezvoltarea atenţiei.
 • Activizarea cunoştinţelor elevilor, dezvoltarea memoriei şi capacităţii de selectare.
 • Dezvoltarea mobilităţii gândirii si a capacităţii de selectare in vederea realizarii sarcinii didactice.
 • Dezvoltarea spontaneității gândirii, a posibilităților de asociere a noțiunilor după criterii variate.
   
  a) CLR:
  1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;
  2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;
  3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate;
  4. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logice;
  5. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine;
  6. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut.

  b) MEM:
  1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referinţă dat, folosind sintagmele învăţate;
  2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social.

  c) ED. FIZICĂ ŞI SPORT:
  1. Aplicarea regulilor necesare desfăşurării activităţilor motrice organizate sau spontane;
  2. Manifestarea atitudinii de cooperare,întrajutorare şi fair-play în timpul activităţilor motrice.

 • Relevanța activității

  Activitatea este una dintre cele mai accesibile datorită originalităţii sale specifice: împletirea strânsă a jocului cu activitatea, îmbinarea elementelor de joc cu sarcina didactică. Activitatea propusa pune în valoare și antrenează capacitățile creatoare ale şcolarului. Rolul și importanța activitatii constă în faptul că ea facilitează procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoştinţelor.

  Această îmbinare a elementului instructiv-educativ cu cel distractiv face ca pe parcursul desfășurării sale, copiii să trăiască stări afective complexe care declanșează, stimulează, intensifică participarea la activitate, cresc eficiența acestuia și contribuie la dezvoltarea diferitelor componente ale personalității celor antrenați în activitate.