Descriere

,,COPIL CA TINE AM FOST ŞI EU” este un proiect de parteneriat între şcoala şi familie pe care l-am iniţiat la clasele primare şi care urmăreşte construirea unor relatii pozitive între cei doi parteneri pentru a putea avea influenţe benefice asupra elevilor.
Familia şi şcoala au un interes comun: educaţia copilului şi pregatirea lui pentru integrarea cu succes în viaţa socială. Rolul familiei nu se mai poate limita doar la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la supravegherea lui, ci trebuie văzut ca factor principal în educaţia şi socializarea copilului precum şi ca un continuator al cerinţelor impuse de practica educaţională.
Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de învăţător trebuie continuată, susţinută şi întărită de familie. Invăţătorul trebuie să asigure o permanentă colaborare între şcoală şi familie.