Descriere

Piesa de teatru pregătită şi prezentată în acest an şcolar, „Zarvă în pădure”, este expusă în versuri şi are un mesaj ecologic. Un colţ de natură frumos este la un moment dat invadat de mizerii. Animalele pădurii, împreună cu câţiva copii harnici, adună gunoaiele şi redau pădurii liniştea şi frumuseţea.Caracterul interdisciplinar al activităţii rezultă din îmbinarea cunoştinţelor de limbă şi literatură română, muzică şi mişcare, arte vizuale şi abilităţi practice. Ca resurse procedurale amintesc: observaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, jocul de rol, activitatea artistică. Pentru susţinerea cu succes a activităţii am încheiat contracte de parteneriat cu organizatorii Festivalurilor Judeţene de Teatru, respectiv Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureş în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Teatrul Naţional Târgu Mureş şi Palatul Copiilor Târgu Mureş- structura Clubul Copiilor Sighişoara, Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu. Parteneră în proiect este şi Primăria oraşului Luduş, care pune la dispoziţia elevilor mijlocul de transport necesar deplasării în alte localităţi. Parteneri fideli sunt părinţii copiilor, care procură prin mijloace proprii costumele necesare şi bineînţeles însoţesc copiii, susţinându-i moral şi material.

Scopul activității

Introducerea copiilor în lumea teatrului; stimularea pozitivă a creativităţii individuale, consolidare comportamentală; familiarizarea cu personaje din literatura română şi universală; îndrumarea simţului creativ cu ajutorul jocurilor de rol; interpretarea unui personaj; perfecţionarea limbajului,a pronunţiei şi a intonaţiei.

Obiectivele educaționale ale activității

să recite rolurile în mod expresiv; să sesizeze expresivitatea afectivă şi motrică prin raportare la versuri şi muzică adecvată; să-şi dezvolte aptitudinile artistice; să se mişte armonios îmbinând mişcări şi elemente sonore în concordanţă cu ceilalţi şi în ritmul melodiei

Relevanța activității

Teatrul are scop educativ şi chiar terapeutic, asigură o bază de înţelegere cu sine şi cu ceilalţi, dezvoltând adaptabilitatea la diverse situaţii. Influenţează pozitiv procesul de învăţare, dezvoltând psihicul şi socialul printr-o metodă plăcută, veselă, fiind în contrast cu acel comportament convenţional şi cu învăţarea formal.
Din experienţa mea cu copiii, am învăţat că educaţia prin teatru vine să dezvolte intelectul şi personalitatea copilului.

Teatrul, acest tip de ,,disciplină distractivă,, oferă simultan şi libertate şi rigoare.El dezvoltă încrederea în sine , crează posibilitatea de a-ţi descoperi cele mai bune abilităţi, fiind cel mai bun stimulant pentru capacitatea de expresie a copilului.