Descriere

Proiectul Copiii, satul și veșnicia este expresia nevoii de bine, adevăr și frumos în lumea în care trăim, precum și oglinda frumuseții sufletești a copiilor care, formați în spiritul valorilor morale autentice, pot deveni făuritorii unui destin mai bun pentru satul și țara lor.
Proiectul însumează numeroase activități, pe parcursul cărora elevii au trăit experiențe de viață fundamentale pentru dezvoltarea lor emoțională, morală, spirituală și, nu în ultimul rând, intelectuală.
Dintre activitățile incluse în proiectul „Copiii, satul și veșnicia” amintesc: înființarea Cercului de literatură creștină pentru copii „Sfântul Nicolae”, campania „Ajut-o pe Andreea Rodiana! Donează!”, campania de strângere a unui fond de carte pentru premierea copiilor cu rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare la Limba și literatura română, campania „Să o ajutăm pe doamna învățătoare Alina Vasiliu!”, campania „Școala online pentru toți copiii” (finalizată cu obținerea de donații de telefoane din țară și de peste hotare, precum și cu dotarea școlii cu o sută de tablete din partea Ministerului Educației și Cercetării).

Scopul activității

creșterea calității vieții copiilor din mediul rural; asigurarea de experiențe care să susțină dezvoltarea în ansamblu a elevilor; consolidarea relației dintre școală, familie și comunitate; reducerea diferențelor de dezvoltare și calitate a sistemului de învățământ dintre mediul rural și mediul urban; integrarea socială a copiilor care provin din medii dezavantajate, cu risc de marginalizare socială; diminuarea riscului de abandon școlar prin implicarea în mediul educațional (participarea la activități extracurriculare).

Obiectivele educaționale ale activității

– dezvoltarea personalității în spiritul valorilor binelui, adevărului și frumosului;
– explorarea și exprimarea propriei identități;
– dezvoltarea unor atitudini tolerante, deschise, umaniste și respectarea diversității de opinie și cultură;
– dezvoltarea lucrului în echipă;
– stimularea comportamentului creativ în diferite domenii;
– exersarea autonomiei și responsabilității în luarea deciziilor;
– dezvoltarea abilității de informare și de utilizare optimă a mijloacelor moderne de informare;
– stimularea interesului pentru cunoaștere și conștientizarea importanței educației pentru viitorul personal și al țării;

Relevanța activității

Activitățile organizate în cadrul proiectului Copiii, satul și veșnicia au un impact puternic în rândul școlarilor, care determină inițierea, în fiecare an școlar, de noi demersuri extracurriculare, menite să vină în întâmpinarea intereselor și nevoilor elevilor unității noastre de învățământ. Numărul tinerilor doritori să participe la activități este, de la an la an, tot mai mare, existând chiar o competiție constructivă între diferite clase de la nivel gimnazial în ceea ce privește rezultatele cuantificabile ale implicării lor (sume strânse în vederea donațiilor către cazurile elevei Andreea Rodiana Fumu și al doamnei învățătoare Alina Vasiliu).