Descriere

● Modalitati de realizare: discuţii directe si on-line (cadrele didactice);
⮚ activităţi individuale ( confecţionarea de pliante, felicitări, mascote şi
suveniruri, picturi cu diverse teme, serbări cu ocazia unor evenimente);
⮚ activităţi comune (schimb de impresii în legătură cu materialele realizate;
⮚ susţinere de spectacole, jocuri sportive şi recreative, schimb de suveniruri,
⮚ organizarea unei expozitii cu lucrări confecţionate individual şi în grup;
⮚ schimb de scrisori.
● Modalitati de evaluare:
⮚ observaţii făcute asupra impactului pe care proiectul l-a avut asupra grupului ţintă;
⮚ participanţii la activităţile concurs vor primi diplome de premii sau de participare ce se vor expedia pe adresele de e-mail;
⮚ Chestionare aplicate părinţilor ai căror copii sunt implicaţi în proiect;
⮚ Observarea comportamentului copiilor implicaţi în proiect, în diferite situaţii concrete, chiar şi după finalizarea proiectului.
● Resurse: umane- elevi, cadre didactice, parinti, autoritatile locale, financiare- fonduri proprii, sponsorizari

Scopul activității

Acest proiect a raspuns nevoii de a organiza activităţi care să urmărească îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin achiziţionarea de noutăţi, dezvoltarea şi lărgirea orizontului lor cultural, participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare, contactul cu lumea reală, observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale, dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu diferit, să formeze şi să consolideze atitudini şi convingeri.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Să se îmbogăţească universul de cunoaştere prin cooperarea şi stabilirea unor relaţii de colaborare şi prietenie între colectivele de elevi, prin derularea în comun a activităţilor propuse.
  • Să se dezvolte capacităţile de comunicare şi interrelaţionare între elevii şcolilor partenere.
  • Să se stimuleze şi promoveze modalităţile variate de exprimare (creaţii literare, plastice), înclinaţiile, aptitudinile şi talentele artistice ale elevilor, în vederea dezvoltării unor capacităţi încă de la această vârstă.
  • Relevanța activității

    In proiectul desfasurat au fost implicati si copii cu cerinte speciale, dar si copii provenind din familii monoparentale sau cu o situatie materiala precara. Cu ajutorul sponsorizarilor, unii dintre acestia, cu talente artistice deosebite, au participat la intalnirile directe din tarile partenere, Romania, respectiv Bulgaria.