Descriere

Proiectul propus se numeşte „COPIII COLOREAZA VIAŢA …şi ÎN PANDEMIE” și a fost desfăşurat în anul scolar 2019-2020, cu elevii clasei a III-a D, de la Şcoala Gimnaziala Mircea cel Batrân,Piteşti .
Scopul urmărit prin proiect este acela de a continua proiectele începute în şcoală şi în clasă şi să contribuie, astfel , la formarea şi dezvoltarea tuturor laturilor ce vizează profilul de formare al elevului, având la baza cele opt competenţe cheie urmărite la nivel european , care îl vor ajuta să se dezvolte emoţional, social şi cognitiv şi îl vor face un cetăţean adaptat cerinţelor mediului naţional şi internaţional . Pandemia a închis şcolile , dar nu a oprit învaţarea.
”Am pornit astfel optimişti , umăr la umăr , cu sete de cunoaştere şi cu multă încredere în noi , pe urmele acestui vis , şcoala şi de acasa, Copiii colorează viaţa…şi în pandemie” .

Scopul activității

Scopul urmărit prin proiectul „Copiii coloreaza viaţa şi ….în pandemie” este acela de a contribui , prin activităţile desfăşurate, la formarea şi dezvoltarea tuturor laturilor ce vizează profilul de formare al elevului, având la baza cele opt competenţe cheie , urmărite la nivel european: competenţa de comunicare în limba maternă, competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie, competenţe digitale şi de utilizare a noilor tehnologii, competenţa de a învăţa să înveţi, competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice , spirit de iniţiativă şi antreprenoriat , sensibilizare culturală şi exprimare artistică , precum și creșterea calității educației, prin diseminarea experienţei de succes a proiectului, în predare – învăţare , prin utilizarea proiectelor ştiinţifice.

Obiectivele educaționale ale activității

o să dezvolte creativitatea si abilitati de comunicare in limba romana ;
o sa dezvolte abilitati de comunicare in limba straina ;
o să formuleze opinii, pareri , argumentari ;
o să exprime emoții, trăiri;
o să dezvolte capacitatea de investigare şi rezolvare de probleme; o să folosească tehnologia informatică modernă;
o să accentueze beneficiile muncii în echipă (colaborarea);
o să îmbine , în mod creativ şi inovativ, noțiunile studiate la discipline
diferite (educație tehnologică, educație plastică, limba și literatura română, matematica, stiinte ale naturii , educatie civică, etc.)
o să promoveze importanţa educației pentru carieră și îmbunătățirea
calității vieții;
o să contribuie la creșterea calității educației, prin utilizarea proiectelor;
o să dezvolte spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat;

Relevanța activității

Rezultatele obtinute au depasit asteptarile. Dragostea şi dăruirea dascălului rămâne mereu steaua care călăuzeşte setea de cunoaştere a elevilor. Închiderea şcolilor nu înseamnă întreruperea procesului de învatare, fiind în sarcina noastră să îl continuăm la fel de bine, de plăcut, de armonios şi eficient , în modul cel mai creativ şi inovativ , aşa cum era în mediul şcolar, în sala de clasă, sub toate aspectele sale . Asfel încât, bucuria şi împlinirea din sala de clasă am luat-o ca pe un vis şi am facut din el un drum, un drum al învăţării de acasă. Acest mod de învățare/evaluare prin proiecte, face ca fiecare elev să își valorifice propriul potențial, îi ajuta pe elevi să înțeleagă în mod practic notiunile teoretice.Elevii sunt foarte încântați e aceste proiecte , lucrează cu plăcere și pasiune și în majoritatea cazurilor sunt alături de ei și părinții, bunicii, fratii. Rezultatele sunt remarcabile, elevii dând dovadă de originalitate atât în prezentări cât și în realizarea produselor finale, realizȃnd postere, eseuri, desene, fişe bibliografice, portofoliile fiind piesa centrală a evaluării activităţilor. Atelierele cu ocazia diferitelor evenimente au evidenţiat gustul artistic exprimat prin limbaj plastic. Proiectul vine in ajutorul copiilor pentru a-i scoate din lumea fragmentată a cunoaşterii , ca un răspuns al efortului cadrului didactic, de a-l transforma ȋntr-o personalitate activă şi creatoare, bazat pe povestea experienţei de viaţă. Colaborarile şi parteneriatele au completat în modul cel mai fericit implicarea, entuziasmul şi creativitatea elevilor . Impactul derulării activităţii a determinat elevilor conştientizarea că tehnologia nu înseamna numai jocuri libere pe gadgeturi, ci şi o cale de învăţare.