Descriere

Cultura relaționării și comunicării pozitive nu se obține din neant, nu e un dat din născare, ci ea trebuie cultivată în familie ,încă din primii ani de viață ai copilului, în cadrul activităților pe care membrii familiei le întreprind împreună. Învățătoarea este un pilon capabil să-i determine pe elevi să continue să comunice și să relaționeze pozitiv cu cei din jur. Acest lucru se poate realize prin organizarea a cât mai multe activități atât în mediul formal cât și nonformal

Scopul activității

descoperirea plăcerii de a comunica și relaționa pozitiv

Obiectivele educaționale ale activității

dezvoltarea abilităților socio emoționale și de comunicare
o prevenirea fenomenului de abandon școlar
o dezvoltarea gândirii critice

Relevanța activității

Pe parcursul anilor școlari, începând cu clasa pregătitoare am organizat diverse activități cu elevii atât în cadrul formal, pe teritoriul școlii cît și în mediu non formal . Astfel încât elevii au avut posibiltatea să exerseze comunicarea .elevii au fost extrem de încântați de acest proiect.La nivelul grupului a crescut gradul de coeziune și intrajutorare.