Descriere

Elevii au participat la activităţi diverse de învăţare, realizate cu ajutorul metodei învăţării prin proiecte (learning by doing) cu contexte de învăţare stabilite în 2013 (5097/09.09.2009). Elevii au exersat faptele de limba prin realizarea unor simulări şi jocuri de rol.

Elevii au conştientizat atât procesul, cât şi produsul care rezultă în urma muncii în echipă. Au învăţat să comunice eficient, să negocieze pentru a avea un produs comun, acceptat de toţi mebrii echipei din care au făcut parte.

Scopul activității

Contextualizarea situaţiilor de învăţare.

Obiectivele educaționale ale activității

  • dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală în situaţii diverse de învăţare;
  • adaptarea la contexte diverse;
  • utilizarea eficientă a faptelor de limbă pentru mesaje diverse în contexte diferite;
  • participarea la situaţii de învăţare care răspund nevoilor lor de învăţare.
  • Relevanța activității

    În perioada când a fost aplicat proiectul, în unitatea de învăţământ în care am aplicat, elevii veneau din familii cu un nivel financiar scăzut pentru care şcoala reprezenta principalul pilon în dezvoltarea elevului atât din punct de vedere social, emoţional, cât şi cognitiv.

    Elevii nu aveau nevoie să investească în proiect decât sentimente frumoase şi disponibilitate în învăţare, lucru care s-a şi petrecut. Proiectul şi-a propus să dezvolte competenţele din programă şi cele adiacente, prin folosirea unui minim de resurse materiale şi mai ales, financiare.