Descriere

Contextele oferite ca exemplu, urmăresc educația cognitivă și de limbaj, etică și estetică, vizând conținuturi obligatorii cum ar fi: forme și reguli ale discursului oral, vocabular, ortografie, semne de punctuație, scriere funcțională/ imaginativă sau elemente de construcție a comunicării.
În conceperea fiecărei activități s-a urmărit formularea unor sarcini simple prin care elevii au
împărtășit idei, au interpretat roluri, au cercetat și redactat concluzii sau au formulat aprecieri.
Introducerea bilețelelor sau a cardurilor cu mesaje concise în jocuri precum „Oare cine?”, sau „Te cunosc”, au reprezentat o metodă eficientă de a supune elevii la un exercițiu voluntar și conștient de citit sau redactat, în timp ce prezența constantă a materialelor didactice a asigurat angajarea totală a acestora, susținându-le independența în acțiune. Succesul fiecărei activități a fost determinat și de faptul că niciodată conducătorul nu a afișat imaginea unui supervizor, ci doar pe cea a unui participant care se descurca un pic mai bine. Afișarea unei atitudini pozitive, indiferent de rezultatele elevilor, i-a asigurat pe cei mici că au o însemnătate deosebită pentru dascăl și că acesta depune efort ca ei să vină la școală cu drag. Între metodele eficiente se încadrează și folosirea recompenselor, cea mai dorită fiind „absolvirea” de tema pentru acasă, deși erau „vânate” și consemnările de pe „Panoul campionilor” care la sfârșitul săptămânii se transformau în recompense „dulci”.

Scopul activității

Activarea mecanismelor interne ale învățării prin crearea unor contexte favorabile dezvoltării unui demers didactic flexibil care să răspundă standardelor educaționale actuale și să contribuie la dobândirea unei cunoașteri logice și semnificative.

Obiectivele educaționale ale activității

(toate competențele specifice din programa de Comunicare în limba română, pentru clasa a II-a):
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunțuri rostite cu claritate
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare
2.2. Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universal
cunoscut
3.3. Identificarea semnificației unor simboluri, în contexte cunoscute
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărți adecvate vârstei
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenționale

Relevanța activității

În Anexa 2 sunt prezentate date referitoare la activitatea suplimentară a elevilor, frecvența la cursuri (vizibil îmbunătățită) și progresul acestora. Adevăratele beneficii au devenit cu adevărat vizibile abia în anii următori, când elevii au folosit competențele dobândite pentru a dezvolta altele noi, inclusiv competențe digitale, și au derulat diferite proiecte și acțiuni civice. Au participat la proiecte naționale și europene în care au promovat toleranța și solidaritatea demonstrând că știu să se exprime și pot transmite mesaje cu un puternic impact emoțional (Anexele 3 și 4). Au dezvoltat acțiuni antreprenoriale (Anexa 5) prin care au reușit să strângă fondul necesar pentru a vizita muzeul din oraș și au participat la concursuri de creație literară la care au obținut rezultate deosebite. În momentul instaurării Stării de urgență, au demonstrat că dețin nu doar competențe, ci și trăsături remarcabile de caracter. O treime dintre ei au urmărit tutoriale sau au parcurs instrucțiuni scrise pentru a-și activa conturile de pe platforma de lucru sau pentru a-și instala diferite aplicații necesare activităților zilnice. Aceștia i-au ajutat și pe alți colegi în realizarea acelorași demersuri și au colaborat cu elevii cu dificultăți de învățare, uneori împrumutându-le propriile dispozitive.