Descriere

În realizarea acestui proiect am dorit sporirea eficienței activității didactice online prin construirea și gestionarea de conținuturi interactive folosind platforma Moodle, prin administrarea și susținerea prin voluntariat a doua site-uri create cu aplicația open source Moodle: https://ceacstrungais.ro/ – la nivel de unitate gimnazială din mediul rural și https://biologieiasi.ro/ – site care a promovat online activitatea la nivelul județului Iași a tuturor profesorilor și elevilor la disciplina biologie.
Activitățile propuse sunt concepute pe structura vechiului și noului curriculum, diferențiat pe nivel de studiu gimnazial și liceal.
Conținuturile online promovează competențe de literație, STEAM și abordarea modernă a științelor biologice, stimularea activității colaborative prin crearea unui spațiu online prietenos pentru profesori, părinți și elevi.
Prin modul de concepere a secțiunilor din site-uri s-a facut un efort deosebit de accesibilizare a conținuturilor interactive online în condițiile în care doar 70 % din elevi pot utiliza în funcție de accesul la internet doar un telefon mobil modest și doar 5 % au un laptop sau o tabletă.
Accesul pe platforma online a fost sigur și securizat la informațiile cu caracter personal prin autentificarea cu nume utilizator și parolă, cu posibilitatea de acces personalizat pentru părinții care pot urmări activitatea online a elevilor.
Structurarea lecțiilor pe ani de studiu și activități extracurriculare sau de echipă a fost posibilă prin alocarea de conturi pe grupe și nivel de studiu, cu facilitarea specială a elevilor cu cerințe educaționale speciale prin crearea de conținuturi accesibile online.
Platforma a favorizat monitorizarea prezenței online atât în cadrul orarului adaptat cât și în afara orarului la activitățile asincrone, au fost redactate conținuturi multimedia interactive și teste de evaluare și autoevaluare cu feedback imediat prin notă sau calificative. Participarea globală la activitățile de pe site a fost recompensată și prin medalii simbolice și punctaje stimulative, diplome de participare online la activitățile de grup gen cercetare sau concurs online.

Scopul activității

Realizarea unei platforme educaționale online eficiente pe perioada pandemiei de coronavirus.

Obiectivele educaționale ale activității

– activarea tuturor elevilor de gimnaziu și participarea efectivă la activitățile didactice online desfășurate pe perioada suspendării cursurilor
– realizare competențelor cheie
– stimularea lucrului în echipa online
– consolidarea cunoștințelor prin activități de evaluare și autoevaluare online
– promovarea de activități și proiecte online de lungă durată care necesită lucrul în echipă

Relevanța activității

Plaftorma Moodle a permis participarea efectiva a elevilor, majoritatea fiind pregătiți din anii anteriori când lucram sincron și asincron și am avut desigur acest avantaj, iar pentru utilizarea efectivă au fost necesare maxim 5 minute pentru instruire, rezultând o participare de 90% a elevilor care aveau dispozitive conectate la internet. Faptul că elevii au accesat la orice oră conținuturile și au putut lucra în ritmul lor, mai ales elevii cu CES, a permis obținerea unui randament mai bun pentru însușirea conținuturilor propuse. Suportul pedagogic echilibrat, accesibilizarea conținuturilor prin utilizarea de imagini, fișiere video, experimente virtuale și mai ales participarea la generarea jocurilor online pe baza noțiunilor învățate a creat o bună motivare pentru elevi și chiar părinți. Avantajul de a locui în mediul rural a permis desfășurarea individuală de activități simple de cercetare și inventariere a speciilor de pe teritoriul locuit respectiv grădina personală, prin îndrumarea online și sugerarea de aplicații mobile care permit recunoașterea și identificarea speciilor de plante și animale. Extrem de motivantă a fost realizarea unor mici portofolii prin urmărirea unor activități sugerate în lecții distractive gen vizitați muzee virtuale, extrem de accesate și cu rezultate frumoase, fiind activități libere nonformale online, neimpuse unui protocol oficial de evaluare.