Descriere

Concepută în anul 2002 ca şi propunere de CDŞ, Construcţii geometrice cu rigla şi compasul s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor de clasa a VII-a sau a VIII-a în forma prezentată dar, cu mici ajustări, se poate adapta cu uşurinţă şi la nivelul clasei a VI-a sau la nivel de liceu sau şcoală profesională. În sprijinul acestui demers, din anul 2018 tema propusă este însoţită de un suport de curs publicat sub forma unei cărţi sau sub forma unor articole în diverse reviste de specialitate , precum şi pe diverse site-uri educaţionale unde au fost înregistraţi peste 3000 de cititori, atât din ţară, precum şi din diverse colţuri ale lumii.
Începând din acest an, activitatea se desfăşoară şi sub forma unei competiţii în mediul online pe platforma moodle.

Scopul activității

 • Creşterea gradului de implicare a elevilor în activităţi specifice matematicii, fie direct, în cadrul orelor de curs, prin propunerea unui opţional, fie indirect (ca activitate extraşcolară) sub forma unei competiţii dezvoltate pe platforma moodle;
 • Completarea programei de matematică cu acele cunoştinţe, deprinderi şi competenţe ce ţin de aspectul practic al problemelor teoretice prezentate în cadrul orelor de geometrie.
 • Obiectivele educaționale ale activității

 • Formarea motivației pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viața socială și profesională;
 • Dezvoltarea spiritului de observație, a unei gândiri deschise și creative; dezvoltarea inițiativei, independenței în gândire și în acțiune pentru a avea disponibilitatea de a aborda sarcini variate;
 • Dezvoltarea simțului estetic și critic, a capacității de a aprecia rigoarea, ordinea și eleganța în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii;
 • Formarea obișnuinței de a recurge la concepte și metode matematice în abordarea unor situații cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice;
 • Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a instrumentelor geometrice şi formarea deprinderilor de identificare, investigare și construcţie a figurilor şi corpurilor geometrice.
 • Relevanța activității

  Datorită specificului ei, matematica se învaţă pentru a se aplica în practică. Tot din necesităţi practice a apărut şi geometria având ca scop studiul formelor spaţiale, a proprietăţilor figurilor geometrice, fapt pentru care ar trebui să apară elevilor mai uşoară, mai intuitivă decât alte ramuri ale matematicii.

  Trecerea de la o gândire concretă, în imagini, guvernată de perceperea, observarea și analizarea proprietăţilor spaţiale ale unor obiecte reale, concrete și palpabile din mediul înconjurător, la o gândire formală, abstractă și sistematică bazată pe raționamente logico-deductive, analitico-sintetice, direcționată către o gândire din ce în ce mai independentă și creativă se face progresiv, prin observare directă, cercetând și descoperind cu creionul, rigla și compasul în mână pe anumite construcții sau configurații geometrice obținute în anumite condiții date.

  Așadar, construcțiile geometrice cu rigla și compasul joacă un rol important atât în introducerea elementelor de geometrie, cât și în rezolvarea problemelor, ținând cont că majoritatea problemelor de geometrie necesită studiul pe o anumită configurație geometrică, iar o figură geometrică întocmită corect are o mare forță sugestivă și, pe lângă un ajutor psihologic, poate sta la baza altor raționamente geometrice.

  Fie că eşti inginer constructor sau proiectant, fie că eşti un bun gospodar cu sau fără cunoştinţe oarecum avansate de matematică, nu se poate să nu te întâlneşti în viaţa de zi cu zi cu situaţia în care să fii nevoit să măsori, să construieşti sau să repari ceva şi să nu fii nevoit să apelezi la un creion, riglă sau alt instrument geometric să remediezi problema şi, dacă nu le ai, să ţi le construieşti sau să le improvizezi.

  Este cunoscut faptul că, din diverse motive, o parte a absolvenţilor clasei a VIII-a din mediul rural se vor opri la nivelul unei şcoli profesionale sau de ucenici unde elevul învaţă o meserie şi îşi poate folosi aceste cunoştinţe în activitatea practică, în cadrul comunităţii, după terminarea şcolii.

  De asemenea, evoluţia exponenţială în domeniul informatic din ultimul deceniu a determinat apariţia şi dezvoltarea a numeroase instrumente IT, device-uri şi medii online ce fascinează generaţiile tinere şi pentru care îşi dedică foarte mult timp. Din păcate, ele sunt folosite mai mult pentru divertisment.

  Construirea și utilizarea unor platforme educaționale adecvate nu poate decât să îmbunătățească procesul de învățare, prin caracteristicile pe care le prezintă astfel de metode: posibilitatea utilizării unei mari varietăți de instrumente, posibilitatea de a viziona împreună live video de pe web, elevul își poate organiza singur modul de învățare, el este cel care alege condițiile de spațiu și timp. Elevul devine parte a unei comunităţi de învăţare, în care este pus în situaţia de a înţelege ce are de făcut, de a explica celorlalţi şi de face împreună cu colegii într-o echipă un anumit proiect/temă.

  În acest sens, am iniţiat, ca activitate extraşcolară pe perioada vacanţei de vară (iunie – septembrie 2019), proiectul numit „Călătorie în lumea construcţiilor geometrice“ – derulat pe o platformă de învățare online (Moodle).