Descriere

Participarea elevilor la diversele concursuri școlare s-a dovedit un succes prin dezvoltarea personalității și obținerea de competențe în diverse domenii, fapt ce a dus totodată la premierea acestora. Elevii au răspuns cu interes la aceste activități, au colaborat cu profesorul îndrumător, i-au implicat pe părinți, care i-au susținut și i-au îndemnat să fie responsabili în sarcinile asumate. Prezența la aceste activități le-a crescut încrederea în forțele proprii, devenind astfel un exemplu de urmat pentru ceilalți colegi. Pe parcursul desfășurării activităților, cât și anterior acestora, elevii implicați au devenit deschiși la nou, solicitând și primind materiale de studiu, totodată continuând activitatea de învățare și prin studiu individual. În acest sens, au fost încheiate parteneriate cu diverse instituții de cultură din județ și din țară.

Scopul activității

Proiectul își propune încurajarea elevilor în scopul participării la concursuri școlare, dezvoltării imaginației și creativității, a lucrului în echipă și atingerea unul nivel de dezvoltare personală cât mai înalt, dovedind astfel că școlile din mediul rural pot atinge standarde ridicate în diverse domenii de activitate extrașcolară

Obiectivele educaționale ale activității

  • competitivitatea;
  • relaționarea cu ceilalți;
  • toleranța;
  • însușirea de cunoștințe din diverse domenii;
  • comunicarea ideilor proprii;
  • încrederea în sine.
  • Relevanța activității

    În proiect au fost implicați și elevi din diferite categorii de risc: provenind din familii monoparentale sau cu părinți care muncesc în străinătate. Implicarea în proiect i-a sprijinit emoțional și le-a dat curajul să depășească situația familială. Printre elevi se regăsesc și cei cu rezultate modeste la învățătură, dar care au înclinații artistice, fiind astfel promovate; sau elevi timizi care au fost încurajați să-și prezinte creațiile și rezultatele.