Descriere

Concursul Național Interdisciplinar “La
Școala cu Ceas” – disciplina GEOGRAFIE se adresează elevilor din clasele V –
VIII pasionați de geografie, care îşi propun obţinerea unor rezultate bune la
etapele superioare ale concursurilor și Olimpiadei de Geografie. Înscrierea
este deschisă elevilor de la clasa a V-a la clasa a VIII-a, cu condiţia
respectării condiţiilor de participare. Concursul Național
Interdisciplinar  „La Şcoala cu Ceas” la
disciplina  Geografie se desfăşoară pe
baza unei probe scrise având durata de 120 de minute. Fiecare unitate școlară
care are elevi înscriși în concurs încheie, în două exemplare, parteneriat de
colaborare cu școala organizatoare. Elevii care au obținut cele mai bune
rezultate la acest concurs s-au calificat la faza națională și au obținut
rezultate deosebite.

Concursul Național Interdisciplinar  „La Şcoala cu Ceas” la disciplina  Geografie este unic la nivel național și a
fost inițiat din anul școlar 2002-2003 în vederea testării pregătirii elevilor
din clasa a VIII-a care susțineau proba de Geografie la Examenul de Capacitate.
Din anul școlar 2011-2012 s-a extins la clasele V-VII, deoarece elevii erau
dornici să participe la acest concurs din anii de studiu de la începutul
gimnaziului Ideea inițierii acestui concurs la Geografie a apărut la sugestia
elevilor care participau la concursul de matematică și doreau să-și testeze
cunoștințele de cultură generală și la alte discipline, printrun concurs de
anvergură.

Afişare tabele cu rezultate concurs pe
clase şi a orei de desfăşurare a festivitǎţii de premiere se realizează în
acceași zi; Pregătire festivitate de premiere : întocmire tabel premiere,
scriere diplome. La fiecare clasă se va acorda Cupa „La Şcoala cu Ceas”
elevului cu cel mai mare punctaj.  La
fiecare clasă 25 % din numărul participanţilor vor primi medalii, în raportul
aur : argint : bronz = 1:2:3 Elevilor cărora li s-a acordat medalie de aur,
argint, bronz vor primi diplome ce atestă premiul I, premiul II, respectiv
premiul III. La fiecare clasă 25 % din numărul participanţilor vor primi
menţiuni.

Acest tip de proiect este accesibil și relevant
pentru orice categorie de elevi care doresc să-și testeze cunoștințele de
cultură generală. Geografia este o disciplină aplicată care dezvoltă orientarea
și gândirea sistemică inter, intra și transdisciplinară. Fiecare elev participant
dorește să știe mai mult și să ocupe un loc mai bun în clasament. Subiectele
sunt asemănătoare cu cele de la concursuri și olimpiade, faza națională, fiind
realizate de către echipe de cadre didactice de geografie care propun subiecte
și pentru olimpiada națională, sub coordonarea prof. dr.Steluța Dan- Inspector
General în Ministerul Educației.