Descriere

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

a) Etapa pe școală.
b) Etapa locală.
c) Etapa județeană
d) Etapa interjudețeană

La concurs participă din fiecare şcoală invitată maxim 5 elevi din fiecare an de studiu – I-X. Concursul va conţine proba scrisă cu durata de 2 ore şi 30 minute, iar subiectele vor fi tip-grilă şi clasice din materia pentru olimpiada judeţeană, iar la clasele I-IV din materia parcursă conform planificărilor până la data de 1 martie 2019. Şcoala organizatoare va pune la dispoziţia concurenţilor baza materială specifică şi va crea condiţii identice de lucru tuturor concurenţilor.

Premierea este hotărâtă de comisia ştiinţifică a concursului şi se face de către şcoala organizatoare.
La înscriere trebuie prezentat tabelul nominal – până cel târziu 20 martie 2019 – cu elevii participanţi, cadrul didactic însoţitor, precum și variante de subiecte.

Comisia de organizare și evaluare pentru etapa interjudețeană este numită prin decizia inspectorului școlar general al ISJ Dolj, având următoarea componență:

 • Președinte: inspector școlar general/ inspector școlar general adjunct al ISJ Dolj.
 • Președinte executiv: inspector școlar de matematică/ prof. Metodist de matematică.
 • Vicepreședinți: inspectori școlari/prof. din județele participante cu rezultate deosebite.
 • Secretar: informaticianul unității.
 • Membri: prof. de specialitate din județele participante cu rezultate deosebite, în număr proporțional cu numărul participanților.

Scopul activității

Promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la disciplinele prevăzute in curriculum-ul şcolar, adresându-se elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru domeniile ştiinţelor – în particular, matematicii.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Flexibilitatea ofertei de învăţare pentru elevi;
 • Crearea unei atmosfere de lucru deschise, plăcute, recreative, participative, de colaborare între elevi şi cadre didactice;
 • Dezvoltarea capacităţii de inserţie socială activă a elevilor pe baza unui set de valori personale;
 • Stimularea potenţialului creativ al elevilor, a gândirii autonome şi capacităţii de a lua decizii;
 • Relevanța activității

  Rezultatele obţinute de elevii capabili de performanţă şcolară pot stimula pe cei care au probleme legate de spiritul competiţional, prin oferirea de exemple pozitive de atitudini şi comportamente, dar şi prin promovarea fair-playului, la cei cu probleme de gestionare a stărilor conflictuale.