Descriere

Concursul literar s-a desfășurat pe trei secțiuni (poezie, proză, compunere reflexivă), segmentul țintă fiind elevii claselor de gimnaziu. Succesul concursului se datorează în principal scopului său creativ și caracterului interdisciplinar. Întrucât anul 2021 a reprezentat prilejul mai multor jubileuri (300 de ani de la nașterea baronului Samuel von Brukenthal, 200 de ani de la nașterea poetului Vasile Alecsandri și 200 de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu), fiecare secțiune a concursului a amintit în mod specific de aceste evenimente marcante pentru evoluția culturală și istorică a poporului român (așa cum reiese și din subiectele elaborate pentru concurs.)