Descriere

Activitatea s-a organizat în localitatea Porumbacu de Jos, în incinta Școlii Gimnaziale Porumbacu de Jos. Concursul s-a desfășurat individual, elevii fiind înscriși la una din cele 4 categorii de vârstă: 7-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani, 13-14 ani. Cadrele didactice coordonatoare au înscris 5-7 elevi care au pregătit fiecare, un desen și un catren transcris pe suport de hârtie A3 / A4. Participarea a fost indirectă. Lucrările elevilor au fost jurizare pe 3 domenii / criterii de evaluare: desen, catren și originalitate / creativitate, de către personal calificat și reprezentanți ai comunității locale. Lucrările copiilor au fost expuse un an de zile pe holul unității de învățământ, putând fi valorificate și admirate de întreaga comunitate locală. Tema concursului: „Lumea copiilor” redată prin desen și catren, a atras un număr foarte mare de participanți (142 de copii). Metodele și tehnicile de realizare a lucrărilor au fost diverse: desen, pictură, colaj și creație literară. Sarcina de lucru a fost interesantă și atractivă pentru toți copiii și a dezvăluit creativitatea și talentul artistic al elevilor înscriși. Proiectul educațional a avut un puternic caracter interdisciplinar, deoarece au fost îmbinate activități creative de la 2 discipline de predare: limba română și educația plastică. Școala Gimnazială Porumbacu de Jos a încheiat parteneriate educaționale cu toate unitățile de învățământ participante, a căror imagine a fost promovată prin concurs. (Dovezi Proiect și raport „Versuri desenate pe hârtie” 2019)

Scopul activității

Creșterea motivației școlare prin promovarea unor atitudini și comportamente favorabile integrării școlare și sociale și reducerea riscului de eșec educațional pentru copiii aflați în risc de abandon școlar prin implicarea unui număr cât mai mare de copii în activități creative extrașcolare.

Obiectivele educaționale ale activității

trezirea interesului copiilor pentru activități creative sub formă de concurs;
dezvoltarea creativității și talentului artistic al elevilor;
implicarea activă a elevilor, indiferent de mediul social din care provin, într-o activitate atractivă și utilă pentru dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor;
dezvoltarea personală și îmbunătățirea relațiilor școlare și sociale ale elevilor;
dezvoltarea capacității de analiză și rezolvare a problemelor / situațiilor conflictuale;
formarea unei atitudini de respect, de toleranță și de protecție activă față de oameni și față mediul înconjurător (educație civică / educație ecologică);
reducerea abandonului școlar prin implicarea în activitățile proiectului a elevilor care provin din categorii dezavantajate.

Relevanța activității

La Concursul Școlar Județean „Versuri desenate pe hârtie” au participat 142 de elevi (15% elevi care provin din categorii dezavantajate) care au obținut următoarle premii: la categoria 7-8 ani, elevii (41) au obținut: 2 premii I, 13 premii II, 14 premii III, 12 mențiuni; la categoria 9-10 ani, elevii (43) au obținut: 8 premii I, 10 premii II, 14 premii III, 11 mențiuni, la categoria 11-12 ani, elevii (37) au obținut: 2 premii I, 14 premii II, 15 premii III, 6 mențiuni; la categoria de vârstă 13-14 ani, elevii (27) au obținut: 5 premii I, 6 premii II, 10 premii III, 6 mențiuni. Elevii participanți și-au dezvăluit și dezvoltat talentul artistic și creativitatea, remarcându-se prin originalitate, fapt ce le-a adus recunoaștere publică și respect. Toți copiii și-au manifestat dorința de a participa la următoarele ediții ale concursului. Talentul, creativitatea, respectul reciproc, toleranța, stima de sine și încrederea în propria persoană sunt elemente care au fost dezvoltate la copii, prin participarea la acest concurs